ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

κ. Διευθυντά

με το έγγραφό σας Φ15/1733/20-03-2015 ζητάτε να σας αποσταλούν από τις σχολικές μονάδες του Ν. Χαλκιδικής τα αριθμητικά στοιχεία των δράσεων που υλοποιήθηκαν από 15/01/2015 έως 20/03/2015 στα πλαίσια του «κοινωνικού σχολείου». Επειδή υπάρχει ήδη η προφορική δέσμευση του Αν. Υπ. Παιδείας κ. Κουράκη προς τη ΔΟΕ για πλήρη κατάργηση του προγράμματος του «κοινωνικού σχολείου» ζητάμε την άμεση ανάκληση του εγγράφου.

About Sechal Αριστοτέλης