Η αδικία δεν διορθώνεται εάν διαπραχθεί μία ακόμη αδικία!

aneksartito

Μετά από δύο χρόνια αναμονής για την οριστική λύση του θέματος των μετατάξεων οι σχεδόν 4000 εκπαιδευτικοί βρίσκονται μπροστά στην πιο δυσάρεστα απρόβλεπτη εξέλιξη του θέματος.
Το Υπουργείο Παιδείας με την τακτική του “αιφνιδίου θανάτου” ανακοίνωσε στην άτυπη επιτροπή διαλόγου για τις μετατάξεις ότι προτίθεται να προβεί σε ανάκληση όλων των μετατάξεων (εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων) οι οποίοι, με την κατάργηση του Νόμου και την παρέλευση της διετίας από την ισχύ του, επιστρέφουν στις περιοχές προέλευσης τους της Δευτεροβάθμιας. Στη συνέχεια, αναφέρει ότι θα συσταθούν νέες οργανικές στην Πρωτοβάθμια και στη Διοίκηση και το δράμα ίσως θα χρειαστεί να παιχτεί από την αρχή.
Την ίδια στιγμή το Υπουργείο αρνείται να καταθέσει τους πίνακες μορίων και δεν λαμβάνει υπόψη του τον έλεγχο από το σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ενώ ήταν αίτημα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Εύλογα, καθώς πρέπει να επισημανθεί ότι ο Ν.4172/2013 προέβλεπε τη σύνταξη αξιολογικού πίνακα κατάταξης (μορίων), χωρίς όμως να επιτάσσει τη δημοσίευσή του και που – προφανώς – για λόγους διαφάνειας θα έπρεπε να γίνει , όπως γίνεται στην περίπτωση των μεταθέσεων.
Ο ίδιος επίσης Νόμος, προέβλεπε τις ενέργειες των μετατάξεων να τις αναλάβουν μονομελή όργανα του ΥΠΑΙΘ, γεγονός που απέκλεισε από τη διαδικασία την εμπλοκή των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Οι δύο παραπάνω λόγοι, καθώς και το γεγονός ότι από τον Μάιο του 2013 οι ήδη υπάρχουσες ειδικότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση περιμένουν υπομονετικά να τους δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης και -κατ’ επέκταση- απόσπασης προς τον τόπο συμφερόντων τους (που δεν συνέβη) στάθηκε η αιτία για να χαρακτηρίσουν τις μετατάξεις αυτές παράνομες.
Η αναζήτηση της αλήθειας απαιτεί αποστροφή σε κάθε λογική του «διαίρει και βασίλευε» και έλεγχο σε βάθος της σκοπιμότητας που κρύβεται πίσω από την όποια απόκρυψη ή στρεβλή ερμηνεία του Νόμου: είναι φανερό άλλωστε ότι, μπροστά στο εκλόγιμο συνέδριο της ΔΟΕ που επίκειται, οι ζωές των εκπαιδευτικών μπορούν να περιμένουν… ( οι ημερομηνίες των Δελτίων Τύπου που εξέδωσε, είναι στην κρίση του καθενός…).
Πώς άλλωστε επικρατεί ακόμη και σήμερα η εντύπωση ότι:
• οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί κατέλαβαν προϋπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όταν, με τη μετάταξή τους, μετέφεραν τις οργανικές θέσεις που κατείχαν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με ταυτόχρονή κατάργησή τους (από τη Β/θμια).
• μπορούν να επιστρέψουν οι μεταταχθέντες στην αρχική τους βαθμίδα και μάλιστα με απώλεια της οργανικής τους, όταν καμία υπηρεσιακή κατάσταση δεν μπορεί να εξελιχθεί επί τω χείρω, αλλά μόνο προς το καλύτερο; Πώς θα επιστρέψουν χωρίς οργανική θέση, όταν πριν τη μετάταξή τους ένας μεγάλος αριθμός αυτών είχαν οριστική τοποθέτηση;
• οι μόνες μετατάξεις που μπορούν να αναλκηθούν είναι αυτές που επικαλέστηκαν ψευδή στοιχεία και που άλλωστε είναι και πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκομένων, καθώς πολλή ταλαιπωρία και κατάφορη προσβολή του κοινού περί δικαίου αισθήματος έχει προκαλέσει η «τακτοποίηση» εκπαιδευτικών σε περιοχές που, για τους υπόλοιπους συναδέλφους αποτελούν ζητούμενο. Το έχουμε τονίσει επανειλημμένα: για τους κομματικούς εγκάθετους, φροντίζει πάντα ο κομματικός σωλήνας…
• οι μεταταχθέντες εμποδίζουν τη μετάθεση των ήδη υπηρετούντων στην Πρωτοβάθμια, όταν κάποιες πράξεις όπως η με αρ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) που προβλέπουν το πάγωμα των διορισμών στο Δημόσιο Τομέα είναι η αιτία που συνάδελφοι αδυνατούν να αιτηθούν μετάθεσης, μένοντας έτσι μακριά από τον τόπο συμφρόντων τους; Πώς, εάν δεν υπάρξουν νεοδιόριστοι συνάδελφοι να πληρώσουν την οργανική θέση που έμεινε κενή, θα μπορέσουν οι συνάδελφοί μας να απεμπλακούν από περιοχές νησιωτικές, παραμεθόριες, προβληματικές, άγονες, απομακρυσμένες από μεγάλα αστικά κέντρα;
• σύμφωνα με την αρχή της ασφάλειας δικαίου που απορρέει από την συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου, οι ατομικές διοικητικές πράξεις, δεν επιτρέπεται να ανακαλούνται έστω και αν είναι παράνομες μετά την παροδο εύλογου χρόνου από την έκδοσή τους (όπως προβλέπουν οι αποφάσεις του ΣτΕ 1593, 503/1980, ΣτΕ 2341/1987, ΣτΕ 1551/1977, ΣτΕ 1068/1981), ο οποίος εύλογος χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος της πενταετίας και σε κάθε περίπτωση, επειδή η ανακλητική αυτή πράξη έχει δυσμενή χαρακτήρα για τον θιγόμενο, πρέπει προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος να κληθεί για να ασκήσει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης (ΣτΕ 1527/1965), κάτι που δεν έγινε σε καμία περίπτωση!
• Ακόμη και στην περίπτωση της –ex ipso facto- ανάκλησης των μετατάξεων με Υ/Α, η τελευταία θα έπρεπε να στηρίζεται σε έναν νέο νόμο, ο οποίος πρέπει να αντικαταστήσει τον ήδη εφαρμοσμένο 4172/2013, με όποια ηθικά προβλήματα ανακύπτουν από την τυχόν αναδρομική ισχύ του, περί μεροληπτικής και άνισης μεταχείρισης πολιτών.
Κατόπιν όλων αυτών είναι απαραίτητο:
• να μην προχωρήσει η ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. στην υλοποίηση της εισήγησής της για ανάκληση όλων των μετατάξεων.
• να δοθεί άμεσα το δικαίωμα στους ήδη υπάρχοντες στην Πρωτοβάθμια στην αίτηση μετάθεσης και στους μεταταχθέντες το δικαίωμα στην οριστική τοποθέτηση με βάση έναν κοινό πίνακα μορίων (με πλήρη αναγωγή των μορίων της Δευτεροβάθμιας σε μόρια της Πρωτοβάθμιας). Άλλωστε, σύμφωνα με τα στοιχεία των ΠΥΣΠΕ που έχει το Υπουργείο στη διάθεσή του, οι ανάγκες σε σύσταση οργανικών θέσεων υπερκαλύπτουν το σύνολο των ήδη υπηρετούντων στην Πρωτοβάθμια που ζητούν μετάθεση και των μεταταχθέντων (και πάλι θα υπάρξουν οργανικές που θα μείνουν κενές). Επίσης η σύσταση οργανικών θέσεων θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, καθώς όλοι οι προαναφερθέντες ήδη είναι εν ενεργεία υπάλληλοι και μισθοδοτούνται.
• να ελεγχθούν οι μετατάξεις που έγιναν με μεταγενέστερες διαπιστωτικές πράξεις σε και από περιοχές στις οποίες δεν δόθηκαν κενά ή δεν δηλώθηκαν πλεονάζοντες με την πρώτη διαπιστωτική πράξη, αφού αυτές αποτελούν κατάφωρη αδικία.
• να ανακοινωθούν τα μόρια όλων των αιτήσεων, να διασταυρωθούν με στοιχεία από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για όσους έκαναν ψευδή δήλωση να ανακληθεί η μετάταξη.
• για την επίτευξη διαφάνειας το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. να κοινοποιήσει άμεσα το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων, τις οποίες επικαλείται.
• εφόσον ο αναπλ. Υπουργός επικαλείται οικονομική δυσχέρεια, οι οργανικές θέσεις που θα μείνουν κενές λόγω της μετάθεσης των συναδέλφων, να υπηρετηθούν με την πρόσληψη Αναπληρωτών ΕΣΠΑ.
• να υπάρχει η δυνατότητα για συμπλήρωση ωραρίου και στην Προσχολική Αγωγή, εφόσον οι συνάδεφοι των ειδικοτήτων το επιθυμούν.
• να γίνουν οι μεταθέσεις στην Πρωτοβάθμια με βάση όλες τις οργανικές. Να γίνονται οι τοποθετήσεις με τα μόρια της Πρωτοβάθμιας και όσοι μεταταγμένοι δεν πάρουν οργανική να παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ όπου μετατάχθηκαν.
• όσοι επιθυμούν, να ανακαλέσουν με αίτησή τους τη μετάταξη.

Τέλος, καλούμε τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης» να πάρει θέση ΑΜΕΣΑ για την ομηρία που βιώνουν εκατοντάδες συνάδελφοι ειδικοτήτων που υπηρετούν στον Νομό μας με γραπτή ανακοίνωσή του και κατά τα πρότυπα πολλών Συλλόγων ΠΕ που το έχουν ήδη πράξει.

ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
http://anexartitoihalkidikis.blogspot.gr/

About Sechal Αριστοτέλης