9ο Ενημερωτικό Σημείωμα, Του αιρετού Τσενεσίζη Ανδρέα

Ενημερωτικό Σημείωμα Ιούλιος  2015

Του αιρετού Τσενεσίζη Ανδρέα, Τηλ. 6946280236 Emailtsenesizis@sch.gr  &
αναπληρώτριας αιρετού Τσάκωνα Μαρίας,  Τηλ. 6982483483 Emailmtsakona@sch.gr
(εκλεγμένων με το Ενιαίο Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο Ν. Χαλκιδικής)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

με το τέλος της σημερινής συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ, Τετάρτη  15 Ιουνίου 2015,  ολοκληρώθηκε και η Γ΄ φάση οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών ΠΕ60 & ΠΕ70 που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής από άλλα ΠΥΣΠΕ, αλλά και των ήδη υπηρετούντων στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής και είχαν υποβάλει αίτηση βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης.

Όλοι οι  συνάδελφοι τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τα μόρια που συγκέντρωνε ο καθένας- αναρτήθηκε σχετικώς πίνακας στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης– και τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκαν τα υφιστάμενα οργανικά κενά αλλά και όσα δημιουργήθηκαν κατά την εξέλιξη  της διαδικασίας. (Τα ονόματα και οι τοποθετήσεις των συναδέλφων υπάρχουν και αυτά στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης).

Από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70, ένας παρέμεινε στη διάθεση, ενώ οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 τοποθετήθηκαν όλοι, αλλά παρέμεινε ένα οργανικό κενό, της  Αμμολιανής.

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε από το υπηρεσιακό συμβούλιο δεν τηρήθηκε, όπως  ενημερώσαμε, εξαιτίας της ένστασης που κατατέθηκε από συνάδελφο στο ΚΥΣΠΕ, αλλά και της κωλυσιεργίας που επέδειξε το υπουργείο στην υπογραφή της απόφασης του ΚΥΣΠΕ για το παραπάνω θέμα,  αναδεικνύοντας ακόμα μια φορά την αντιμετώπιση που τυγχάνει ο εκπαιδευτικός από την πολιτεία. Τίθεται ξανά εν αμφιβόλω η ορθολογική αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού προσωπικού της χώρας από τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας και κυρίως η επίδειξη μιας σοβαρής αντιμετώπισής του. Οποιαδήποτε έννοια οικογενειακού και εκπαιδευτικού προγραμματισμού για τις χιλιάδες των αιτούντων υπηρεσιακής μεταβολής καθίσταται αδύνατη εξαιτίας της προφανής αδιαφορίας της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ. Ελπίζουμε πως η συνέχεια θα είναι διαφορετική, αλλά συνάδελφοί, έπονται άμεσα οι  υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, αλλά  και οι αποσπάσεις εντός  και εκτός ΠΥΣΠΕ.

Απαιτούμε υπεύθυνη εκπαιδευτική πολιτική (εφαρμογή του Π.Δ. 50/96.)

Ακόμη στη σημερινή συνεδρίαση:

  • χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε συναδέλφους που τηρούσαν τις νόμιμες διαδικασίες και είχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Από σήμερα 16 Ιουλίου και μέχρι το τέλος Ιουλίου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν αίτηση για αμοιβαία μετακίνηση εντός Νομού.
  • Οι αιτήσεις αποσπάσεων εντός του ΠΥΣΠΕ ξεκινούν και αυτές από αύριο και θα διαρκέσουν μέχρι και τρεις μέρες μετά την ημερομηνία λήξης, για αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ  που θα δοθεί από  το ΚΥΣΠΕ.

Αξιοσημείωτο των τελευταίων συνεδριάσεων του ΠΥΣΠΕ είναι το γεγονός πως μετά τη συνταξιοδότηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδριάζει με μόνιμο απόντα το ένα μέλος, γιατί όπως ενημέρωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Κ. Μακεδονίας δεν προβλέπεται αναπλήρωση μέλους που έχει συνταξιοδοτηθεί μέχρι να γίνει, άγνωστο πως,  η ανασυγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Η αντίστοιχη περίπου διαδικασία επιλογής των συναδέλφων στο διευρυμένο υπηρεσιακό συμβούλιο (ελέγχου των αιτήσεων Δ/ντών Σχ. Μονάδων), χωρίς προκήρυξη, μας βρίσκει αντίθετους. Κρίσιμη οποιαδήποτε παρέμβαση και από το Δ.Σ.

Χαιρετίζουμε την αλλαγή της Υπουργικής Απόφασης Φ.350/17/ 61266/Δ1/31−5−2012 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. σχετικά με τη λειτουργία των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση με την πρόσφατη Αριθμ. Φ.354.1/14/98473/Ε1 ως μια στροφή στον εκδημοκρατισμό των θεσμών. Συγκεκριμένα προβλέπεται: η διεύρυνση του πρωτοβάθμιου τριμελούς πειθαρχικού συμβουλίου σε πενταμελούς με τη συμμετοχή πλέον ‘’Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος’’.

Υ.Γ.   Για οποιαδήποτε διευκρίνιση κάθε συνάδελφος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Εφόσον το επιθυμεί κάποιος συνάδελφος μπορεί να λαμβάνει στο προσωπικό του email τα ενημερωτικά δελτία για τις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ.  

About Sechal Αριστοτέλης