ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-Ενημερωτικό Σημείωμα

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΗΛ. 6944626643

e-mail:crvogiatzis@gmail.com

                                                                                                 Χαλκιδική, 19/02/2017

Ενημερωτικό Σημείωμα

Έστω και με μεγάλη καθυστέρηση τεσσάρων μηνών, ανακοινώθηκε η εγκύκλιος  του Υπουργείου Παιδείας για τις μεταθέσεις  των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για το 2017.

Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών είναι η σημαντικότερη υπηρεσιακή μεταβολή διότι μέσο  της μετάθεσης γίνεται πράξη η επιθυμία του κάθε εκπαιδευτικού να βρεθεί κοντά στον τόπο συμφερόντων του.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μετατεθούν από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, να μετατεθούν αμοιβαία από περιοχή σε περιοχή και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση θα πρέπει να μελετήσουν την εγκύκλιο μεταθέσεων και να υποβάλλουν την αίτηση τους έως  28-02-2017, σε μόνο επτά εργάσιμες ημέρες και μόνο ηλεκτρονικά.

Στις ίδιες ημερομηνίες υποβάλλονται και οι αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση, για μεταθέσεις (βελτίωση θέσης) εντός ΠΥΣΠΕ χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  από μετάθεση ή βρίσκονται με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων μετάθεσης δε δίνεται παράταση.

Οι εκπαιδευτικοί κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:
α) Η οριστικοποίηση της αίτησή τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.
Προσθήκη κριτηρίων μετάθεσης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δε θα είναι εφικτή, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 1.3. του παρόντος κεφαλαίου.
β) Εφιστούμε την προσοχή ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της εγκυκλίου καθώς τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση μετάθεσης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.
γ) Για τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μετάθεσης, τα οποία αποτυπώνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν απαιτείται αποστολή δικαιολογητικών, εφόσον υποβλήθηκαν κατά την επικαιροποίηση του προσωπικού τους φακέλου, σύμφωνα με την αριθμ. 213318/E1/13-12-2016 εγκύκλιο. Προφανώς, εάν κατά την υποβολή της αίτησης έχουν μεταβληθεί στοιχεία που αφορούν σε μοριοδοτούμενα κριτήρια
μετάθεσης, υποχρεούται ο εκπαιδευτικός να αποστείλει ψηφιοποιημένα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στη Δ/νση της οργανικής του θέσης.
Στις περιπτώσεις (βεβαιώσεις εργασίας συζύγων, Λογαριασμό ασφάλισης ΙΚΑ κλπ.) για τις οποίες απαιτείται αποστολή των δικαιολογητικών, αυτά πρέπει να αποστέλλονται, αφού ψηφιοποιηθούν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.

   Την περασμένη χρονιά 2016 στο νομό Χαλκιδικής, στη διαδικασία των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, μετατέθηκαν:

ΠΕ70 Δάσκαλοι      3

ΠΕ60 Νηπιαγωγοί  1

ΠΕ06 Αγγλικών       3

 Τα στοιχεία δεν είναι συγκριτικά για το 2017.

Σήμερα υπάρχουν οργανικά κενά τα οποία δημιουργήθηκαν από συνταξιοδοτήσεις στο μέσο της χρονιάς και κενά που δεν καλύφθηκαν στις περσινές μεταθέσεις.  Δεν γνωρίζω αν αυτά τα οργανικά κενά καλυφθούν από μεταθέσεις, που είναι το λογικό, ή από υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που θα προκύψουν από συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς σχολείων.

Γεγονός είναι ότι έως και σήμερα δεν έχει έρθει εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας που να καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να κάνουν προτάσεις για υποβιβασμούς, συγχωνεύσεις, ιδρύσεις ή προαγωγές των σχολικών μονάδων  για το επόμενο σχολικό έτος.

Επίσης θα ήθελα να επισημάνω πως δυστυχώς για άλλη μια χρονιά οι μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, αν και εδώ και χρόνια όλοι συμφωνούμε για την αναγκαιότητα , ουσιαστικών αλλαγών , ώστε να οδηγηθούμε σ’ ένα πιο απλό, πιο δίκαιο και πιο κατανοητό σύστημα μεταθέσεων.
 

 

 

 

 

Χρήστος    Βογιατζής

Αιρετός όλων των συναδέλφων

 

About ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΝΟΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ