Συγκέντρωση υπογραφών κατά του Π.Δ.152/2103

ΘΕΜΑ: Πρόταση ΔΟΕ για συγκέντρωση υπογραφών κατά του Π.Δ.152/2103 ‘’περί αξιολόγησης’’

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

σε συνέχεια του από 12 Δεκεμβρίου 2013 εγγράφου της ΔΟΕ για συγκέντρωση υπογραφών για την κατάργηση του Π.Δ. 152/2013 (Περί αξιολόγησης των εκπαιδευτικών), καλούμε τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες και Προϊστάμενους/Προϊστάμενες των Σχολικών Μονάδων ευθύνης του Συλλόγου, να συγκαλέσουν άμεσα έκτακτες συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων ή να ενημερώσουν εκτενώς τους συναδέλφους για την πρόταση της ΔΟΕ. Είναι κρίσιμο να συγκεντρωθεί ο μέγιστος αριθμός υπογραφών από τους συναδέλφους, ως μέσο πίεσης της ΔΟΕ προς το Υπουργείο Παιδείας για την κατάργηση του Π.Δ.152/2013.

Παρακαλούμε θερμά τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες και Προϊστάμενους/Προϊστάμενες των Σχολικών Μονάδων να εκτυπώσουν το αρχείο «ΔΟΕ_ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ«και να συγκεντρώσουν την πρωτότυπη υπογραφή των συναδέλφων έως την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013. Κατόπιν και με καταληκτική ημερομηνία πάντα την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013, παρακαλούμε να μας αποστείλουν με φαξ τις καταστάσεις με τις υπογραφές των συναδέλφων στους αριθμούς: 23710 21075 ή 23730 26033 ή 23750 72138 καθημερινά από τις 13:00 έως τις 16:00. Εναλλακτικά, μπορούν να αποστείλουν σκαναρισμένες τις καταστάσεις στο Email του Συλλόγου ‘’sechalpe@gmail.com’’.

Σε κάθε περίπτωση αποστολής των υπογραφών, είναι σημαντικό, παράλληλα, να καταγραφούν ψηφιακά/ηλεκτρονικά τα ονόματα των συναδέλφων που υπογράφουν στον πίνακα της 3ης σελίδας και να μας αποσταλεί το αρχείο με Email στη διεύθυνση ‘’sechalpe@gmail.com’’, προκειμένου να τα επεξεργαστούμε άμεσα και να τα προωθήσουμε στη ΔΟΕ. Καταληκτική ημερομηνία η Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013.

Εφιστούμε την προσοχή σας στην αναγραφή του σχολείου σας στην πρώτη σελίδα του επισυναπτόμενου αρχείου αποστολής, καθώς και στο ‘’ΘΕΜΑ’’ του Email αποστολής της κατάστασης.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, γνωρίζουμε το φόρτο εργασίας σας, αλλά είναι πραγματικά επιτακτική η άμεση ανταπόκρισή μας στην πρόταση της Ομοσπονδίας. Μαζί καταφέραμε να ακυρώσουμε στην πράξη τα ‘’σεμινάρια’’ επιμόρφωσης. Μαζί συνυπογράφουμε την πρόταση της Ομοσπονδίας μας, ενισχύοντας τις περαιτέρω πρωτοβουλίες της. Για την παράδοση των πρωτότυπων καταστάσεων θα ενημερωθείτε από το Δ.Σ. σε επόμενο χρόνο.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη του Δ.Σ. ή με email στο σύλλογο.

 

About Sechal Αριστοτέλης