Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. – ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, μέλη του Δ.Σ.,

σε συνέχεια της τακτικής σύγκλισης Δ.Σ. της 8ης Ιανουαρίου 2014 καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014, στις 14:00 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Καλλικράτειας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Τοποθέτηση συναδέλφων ΕΣΠΑ για κάλυψη ωραρίου – Επιστολή συλλόγου διδασκόντων 1ου Δ.Σχ. Νέας Καλλικράτειας – Ενημέρωση από αιρετούς ΠΥΣΠΕ,

2) Ενημερωτική επιστολή συλλόγου προς τους γονείς – Ενημερωτική επιστολή προς συλλόγους διδασκόντων,

3) Συλλογή υπογραφών ΔΟΕ για την αξιολόγηση. Αποτίμηση πρώτου κύκλου κινητοποιήσεων, σχεδιασμός επόμενων δράσεων,

4) Οργάνωση συνδέσμων Δ.Σ.,

5) Κανονισμός λειτουργίας Δ.Σ. (κλιμάκια ενημέρωσης, οδοιπορικά μελών Δ.Σ., κ.α.),

6) Προσκλήσεις προς μέλη συλλόγου για: α) τη λειτουργία των γραφείων του συλλόγου στον Πολύγυρο, β) την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών ομάδων συλλόγου, γ) τις ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών θεμάτων, δ) την ομάδα οργάνωσης ιστορικού αρχείου του συλλόγου  – Προέγκριση δαπανών,

7) Έγκριση δαπανών συλλόγου τριμήνου Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013,

8) Καταβολή οικονομικού αντιτίμου για πρόσβαση σε υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης – Ανταποδοτικότητα εισφορών υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλειας,

9) Αιτήσεις μελών επιστροφής ειδικής εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας κατά το Ν.3986/2011,

10) Υποστελέχωση Δ/νσης Εκπαίδευσης Ν.Χαλκιδικής,

11) Διάφορα.

Για το σύνολο των θεμάτων των ημερήσιων διατάξεων της τακτικής συνεδρίασης της 8ης και της έκτακτης συνεδρίασης της 14ης Ιανουαρίου 2014 θα εκδοθεί ένα ενημερωτικό σημείωμα με την ολοκλήρωση των συζητήσεων. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν, και είναι θετικό, να παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

About Sechal Αριστοτέλης