ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ,

 με αφορμή το από 20/12/2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ.Πρωτ.: Φ.14/948/196024/Γ1) υπό τον τίτλο ‘’Πρόγραμμα ενεργειών σωστής εκπαίδευσης – υγιεινής διατροφής στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας – Διανομή φρούτων στους μαθητές’’, το Δ.Σ. ομόφωνα, στην έκτακτη συνεδρίαση της 14/1/2014, αποφάσισε την επικαιροποίηση της από 12/11/2012 θέσης του και την αποστολή της σχετικής ενημερωτικής επιστολής στις Σχολικές Μονάδες ευθύνης του.

1. Καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τους Διευθυντές των σχολείων και τα στελέχη της εκπαίδευσης να βάλουν φραγμό στην ανεξέλεγκτη επέλαση των ιδιωτικών συμφερόντων στο δημόσιο σχολείο γιατί:

·        Είναι τουλάχιστο ανήθικο οι εκπαιδευτικοί του δημόσιου, τουλάχιστον, σχολείου να συμβάλλουν στο να γίνουν οι ανυποψίαστοι, ανήλικοι μαθητές ομάδα-στόχος διαφημιστικών πρωτοβουλιών του κάθε ιδιώτη με πρόσχημα το επιστημονικό μας έργο ή τη δήθεν φιλανθρωπία που τελικά στοχεύει στο κέρδος.

·        Όποιος έχει πραγματικά φιλάνθρωπες διαθέσεις μπορεί να τις πραγματοποιήσει προσφέροντας πραγματικά ανιδιοτελώς.

·        Είναι μεγάλη ευθύνη να αναλάβει κάποιος να προωθήσει, έστω και με καλή προαίρεση, τις διατροφικές επιλογές κάθε εταιρίας αφού κατά καιρούς πολλές απ’ αυτές μπορεί να εμπλέκονται σε διατροφικά σκάνδαλα.

·        Ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία των προσωπικών δεδομένων μαθητών στα οποία, πιθανά, να επιδιώκουν πρόσβαση κάποιες εταιρίες.

2. Καλεί τους συναδέλφους ή τους συλλόγους διδασκόντων που πιθανά έχουν εμπλακεί, άμεσα να διαφοροποιήσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα αρνούμενοι τη συμμετοχή εταιριών σ’ αυτά.

3. Καλεί τη ΔΟΕ να εντάξει στη δράση της το μεγάλο αυτό θέμα δίνοντας άμεσα γενικότερες κατευθυντήριες γραμμές.

Καλεί το υπουργείο και κάθε βαθμίδα διοίκησης να εξετάσουν σοβαρά τη στάση τους απέναντι στο φαινόμενο και τις πιθανές ευθύνες υπηρεσιακών παραγόντων που προωθούν ιδιωτικά συμφέροντα στα δημόσια σχολεία προβαίνοντας σε δημόσια έγγραφα ακόμα και σε διαφημιστικές διατυπώσεις περί ‘’αισθήματος κοινωνικής ευθύνης’’ για τις προωθούμενες εταιρικές πρωτοβουλίες.

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

About Sechal Αριστοτέλης