ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

 Η εικόνα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Χαλκιδικής

 Συναδέλφισσες /οι,

Βρισκόμαστε στη μέση του δευτέρου τριμήνου και τα προβλήματα, σε εκπαιδευτικό προσωπικό,  που υπάρχουν στο Νομό Χαλκιδικής παραμένουν άλυτα.

Συγκεκριμένα:

1. Μετά τους  ελάχιστους, σε σχέση με τα μεγάλα κενά που υπάρχουν, διορισμούς αναπληρωτών  που ανακοίνωσε το Υπουργείο στις 10 Ιανουαρίου  παραμένουν 45 κενά όλων των εκπαιδευτικών στην ΠΕ Χαλκιδικής σε πρωινά και ολοήμερα .

Αναλυτικά τα κενά σήμερα  είναι:

Νηπιαγωγών 7, αγγλικών 6, εικαστικών 2, μουσικής 3, πληροφορικής 3, θεατρολογίας 2, Παράλληλης Στήριξης 12 , δάσκαλοι ειδικής αγωγής 8, νηπιαγωγός ειδικής αγωγής 2.

2. Θα θέλαμε επίσης να επισημαίνουμε  το τεράστιο πρόβλημα των συναδέλφων που παραμένουν εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να πάρουν την απόσπαση που τους ανακοινώθηκε καθώς δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους.

3. Καταγγέλλουμε τον εμπαιγμό του Υπουργείου καθώς όσοι συνάδελφοι υπηρετούν σε σχολεία που δεν είναι ΕΑΕΠ  δε θα υπάρξει δυνατότητα  να αντικατασταθούν εξαιτίας του γεγονότος ότι  οι προσλήψεις αναπληρωτών είναι μόνο από ΕΣΠΑ και μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε ΕΑΕΠ.

Το καθεστώς των ΕΣΠΑ θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής από όλους μας καθώς , πολύ φοβόμαστε, θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας τα επόμενα χρόνια.

4.Παράλληλα το γραφείο της Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής υπολειτουργεί λόγω της υποστελέχωσής του σε προσωπικό. Οι αποσπασθέντες ,από 28 Νοεμβρίου, συνάδελφοι για το γραφείο της Δ/σης ΠΕ Χαλκιδικής δεν έχουν ακόμη αποδεσμευτεί από την οργανική τους θέση με αποτέλεσμα αφενός το Υπουργείο να θεωρεί πως το γραφείο της Χαλκιδικής είναι  στελεχωμένο και αφετέρου επτά εργαζόμενοι να προσπαθούν να διεκπεραιώσουν εργασίες που σε άλλες Διευθύνσεις πραγματοποιούν περισσότεροι από 15 συνάδελφοι.

5. Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και την καθυστέρηση έκδοσης της εγκυκλίου των μεταθέσεων, γεγονός που όχι μόνο δείχνει την έλλειψη σεβασμού του Υπουργείου προς το προσωπικό του, αλλά  προοιωνίζει δυσάρεστα  την έκβαση και της επόμενης σχολικής χρονιάς.

 

ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΗΣ Π.Ε. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

About Sechal Αριστοτέλης