ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

σε συνέχεια του ψηφισθέντος προγράμματος δράσης και της πρόσφατης ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. (14/1/2014) σας καλούμε:

Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ

Να συμμετάσχετε στην επαναλειτουργία των γραφείων του Συλλόγου στο Εργατικό Κέντρο Πολυγύρου. Η λειτουργία των γραφείων, κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, προσδιορίστηκε για κάθε εργάσιμη Τετάρτη κατά τις ώρες 18:00 έως 21:00. Στόχος είναι η παρουσία 2 συναδέλφων εκ περιτροπής κάθε Τετάρτη, με καθήκοντα συντονισμού των ομάδων του Συλλόγου, καταγραφής προβλημάτων και επικοινωνίας με τα μέλη μας. Υπό αυτό το πνεύμα σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή ηλεκτρονικά sechalpe@gmail.com για τη δυνατότητά σας να ενεργοποιηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Ημερομηνίες λειτουργίας γραφείων έως τη λήξη του σχολικού έτους: Ιανουάριος 22 & 29, Φεβρουάριος 5, 12, 19 & 26, Μάρτιος 5, 12, 19 & 26, Απρίλιος 2, 9, 23 & 30, Μάιος 7, 14, 21 & 28, Ιούνιος 4, 11, 18 & 25.

Β) ΣΥΣΤΑΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με γνώμονα την καταγραφή, συντονισμό και σύσταση νέων ομάδων (πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα) συναδέλφων, σας καλούμε να μας ενημερώσετε ηλεκτρονικά (sechalpe@gmail.com) για τις υφιστάμενες ήδη ομάδες που δραστηριοποιούνται. Συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε μια σειρά στοιχείων για την ενίσχυση της δράσης τους, όπως: όνομα ομάδας, είδος δραστηριότητας, αριθμός συμμετεχόντων συναδέλφων, προγραμματισμός δράσεων τρέχοντος έτους, δαπάνη λειτουργίας κλπ.

Παράλληλα, σας καλούμε, να μας γνωστοποιήσετε τις προτάσεις σας για τη σύσταση νέων ομάδων με πολιτιστικό, καλλιτεχνικό ή αθλητικό χαρακτήρα υπ’ ευθύνη του Συλλόγου.

Γ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αξιοποιώντας τις ειδικότερες γνώσεις συναδέλφων, την επιστημονική τους κατάρτιση και το ερευνητικό τους ενδιαφέρον, σας καλούμε να ενταχθείτε σε ομάδα τεκμηρίωσης εκπαιδευτικών θεμάτων και σε ομάδα οργάνωση του ιστορικού αρχείου του Συλλόγου. Η ομάδα τεκμηρίωσης εκπαιδευτικών θεμάτων θα αναλάβει επί κεντρικών εκπαιδευτικών ζητημάτων την οργάνωση των θέσεων του συνδικάτου, τη συγκέντρωση στοιχείων και πορισμάτων, την αναζήτηση και οργάνωση των επιστημονικών πορισμάτων και τελικά την κατάθεση προτάσεων στο Δ.Σ. και στο Σύλλογο. Η ομάδα οργάνωσης του ιστορικού αρχείου στόχο έχει την οργάνωση, τη διατήρηση και ανάδειξη του αρχειακού υλικού του συλλόγου, την αναζήτηση στοιχείων δράσης του παρελθόντος & την καταγραφή της ιστορικής πορείας του Συλλόγου που διανύει την έβδομη δεκαετία παρουσίας του.

Παρακαλούμε για άμεση ανταπόκριση των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου sechalpe@gmail.com

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

About Sechal Αριστοτέλης