1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2014

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Δ.Σ. (τακτική 8/1 και έκτακτη 14/1) του 2014 αντιμετωπίστηκαν θέματα άμεσης επικαιρότητας και ζητήματα που προκύπτουν ως δράσεις από το ψηφισθέν ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Σύμφωνα με τις ημερήσιες διατάξεις που σας κοινοποιήθηκαν το Δ.Σ. συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1) Ενημέρωση συναδέλφων – μελών πρώην Δ.Σ. Βορείου Συλλόγου «Ο Αριστοτέλης».

Στο Δ.Σ. της 8ης Ιανουαρίου προσκλήθηκαν τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. του αδελφού Βόρειου Συλλόγου «Ο Αριστοτέλης» προκειμένου να ενημερωθούμε αμφότεροι για τα τεκταινόμενα με την πορεία συνένωσης των δύο Συλλόγων ως αποτέλεσμα της Καταστατικής Γ.Σ. της 5ης Νοεμβρίου. Όπως προέκυψε από την ενημέρωση, ο Βόρειος Σύλλογος είναι ανενεργός, αναμένοντας την ολοκλήρωση αλλαγής του καταστατικού μας, όπως θα προκύψει από το Πρωτοδικείο Πολυγύρου. Προς αυτή την κατεύθυνση, ολοκλήρωσης της ενοποίησης, αναμένεται εντός μηνός Φεβρουαρίου, καθόσον ολοκληρωθεί η συγκέντρωση μιας σειράς εγγράφων. Ομόφωνα αποφασίσθηκε η ένταξη των Σχολικών Μονάδων ευθύνης του πρώην Βόρειου Συλλόγου στις δράσεις του Συλλόγου μας με κάθε τρόπο (ενημέρωση, κινητοποιήσεις κλπ). Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα οικονομικά δεδομένα του ‘’Βόρειου Συλλόγου’’ (4.598€ Ταμείο Συλλόγου και 1.385€ Ταμείο Αλληλοβοήθειας) και τον ιδιόκτητο φορητό εξοπλισμό, ενώ αποφασίσθηκε η ενιαία παρακράτηση της φετινής οικονομικής συνδρομής εξολοκλήρου από το Σύλλογό μας. Σύμφωνα με την ενημέρωση των συναδέλφων του απερχόμενου Δ.Σ. της Β.Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκαν 2 ακυρώσεις σεμιναρίων για την ‘’αυτοαξιολόγηση’’ με καθολική συμμετοχή των συναδέλφων.

2) Τοποθέτηση συναδέλφων ΕΣΠΑ για κάλυψη ωραρίου – Επιστολή συλλόγου διδασκόντων 1ου Δ.Σχ. Νέας Καλλικράτειας – Ενημέρωση από αιρετούς ΠΥΣΠΕ.

Με αφορμή επιστολή του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Δ.Σχ. Νέας Καλλικράτειας σχετικά με ανακύπτον ζήτημα διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου μόνιμης συναδέλφου σε όμορο σχολείο για κάλυψη ωρών ως αποτέλεσμα τοποθέτησης συναδέλφου με ΕΣΠΑ, πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση μεταξύ του Δ.Σ., των αιρετών και του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου. Ομόφωνα αποφασίσθηκε να κατατεθεί επιστολή του Δ.Σ., αφού λάβουν γνώση από τους αιρετούς συναδέλφους, για όλες τις τοποθετήσεις των συναδέλφων με ΕΣΠΑ και της διαδικασίας που ακολουθείται, σε απάντηση της επιστολής του Συλλόγου Διδασκόντων. Παράλληλα, το Δ.Σ. θα αναδείξει τον κίνδυνο ‘’υποχρεωτικών μετακινήσεων’’ συναδέλφων με οργανική θέση, καθώς και το απαράδεκτο καθεστώς των προσλήψεων μέσω του ΕΣΠΑ που μπορεί να μετατρέψει τις εργασιακές σχέσεις όλων μας σε ‘’ευέλικτες’’.

3) Ενημερωτική επιστολή συλλόγου προς γονείς – Ενημερωτική επιστολή προς συλλόγους διδασκόντων.

Με αφορμή τα τραγικά προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος εν συνόλω, αλλά και του νομού μας ειδικά, αποφασίσθηκε η ενημέρωση της κοινής γνώμης και ιδιαίτερα των γονέων για το σύνολο των προβλημάτων της παιδείας μας. Κατά πλειοψηφία (5 υπέρ, 1 κατά) έγινε αποδεκτή σχετική επιστολή που κατατέθηκε από μέλος του Δ.Σ. Η επιστολή απεστάλη στο σύνολο των σχολικών μονάδων του νομού και τα Μ.Μ.Ε. προς ενημέρωση και δημοσιοποίηση, υπό τον τίτλο ‘’Η ώρα της αλήθειας για τη φετινή κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος’’.

Μετά από εντεινόμενες προσπάθειες, άλλοτε ελέγχου των συνδικαλιστικών ελευθεριών και άλλοτε δίωξης των συνδικαλιστών από το ΥΠΕΠΘ και παράλληλα υποκινούμενων ενεργειών επαγγελματικής σπίλωσης συναδέλφων που συμμετέχουν ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνημα, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αποστολή επιστολής στις Σχολικές Μονάδες υπό τον τίτλο ‘’Συνδικαλιστικές ελευθερίες υπό δίωξη – Οι χρήσιμοι ηλίθιοι σε αποστολή’’, προκειμένου να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη των Συλλόγων Διδασκόντων, καλώντας σε επαγρύπνηση το σύνολο των συναδέλφων απέναντι σε κάθε προσπάθεια χειραγώγησης των συνδικαλιστικών ελευθεριών, απ’ όπου κι αν προέρχονται.

4) Συλλογή υπογραφών ΔΟΕ για την αξιολόγηση. Αποτίμηση πρώτου κύκλου κινητοποιήσεων, σχεδιασμός επόμενων δράσεων.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η επικαιροποίηση της πρόσκλησης από τη Δ.Ο.Ε. για τη συλλογή υπογραφών κατά της αξιολόγησης στα σχολεία του νομού. Παράλληλα, με την αποστολή των υπογραφών στη Δ.Ο.Ε. θα αποσταλεί έγγραφο ανάληψης περαιτέρω πρωτοβουλιών από την Ομοσπονδία με κεντρικό συντονισμό, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα οργάνωσης των ομάδων εργασίας για την ‘’αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων’’, είτε κηρύττοντας 3ωρες στάσεις εργασίας σε κοινά προσδιορισμένη ημερομηνία σύγκλισης των Συλλόγων Διδασκόντων, είτε υιοθετώντας συγκεκριμένο κείμενο αντίδρασης απέναντι στην ‘’αξιολόγηση’’ και ‘’αυτοαξιολόγηση’’.

5) Οργάνωση συνδέσμων Δ.Σ.

Εξαιτίας παρατεταμένης χρονικά διάρκειας του Δ.Σ. παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρίαση.

6) Κανονισμός λειτουργίας Δ.Σ. (κλιμάκια ενημέρωσης, οδοιπορικά μελών Δ.Σ., κ.α.)

Εξαιτίας παρατεταμένης χρονικά διάρκειας του Δ.Σ. παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρίαση.

7) Προσκλήσεις προς μέλη συλλόγου για: α) τη λειτουργία των γραφείων του συλλόγου στον Πολύγυρο, β) την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών ομάδων συλλόγου, γ) τις ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών θεμάτων, δ) την ομάδα οργάνωσης ιστορικού αρχείου του συλλόγου  – Προέγκριση δαπανών

Σε εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης αποφασίσθηκε ομόφωνα η λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου στον Πολύγυρο κάθε Τετάρτη (18:00 – 21:00) από τα μέλη, καθώς και η πρόσκληση καταγραφής των υφιστάμενων πολιτιστικών ομάδων, οργάνωσης νέων, σύστασης αθλητικών ομάδων και ομάδων εργασίας τεκμηρίωσης εκπαιδευτικών θεμάτων και οργάνωσης του ιστορικού αρχείου του Συλλόγου. Η έγκριση των δαπανών θα ακολουθήσει της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση των ομάδων.

8) Καθορισμός οικονομικής συνδρομής έτους 2013-4 εγγεγραμμένων μελών στο σύλλογο

Αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία (4 υπέρ, 3 κατά) η ετήσια συνδρομή των μελών για το σύλλογο να ανέλθει σε 42€. Μειοψήφησε η πρόταση διατήρησης της ετήσιας συνδρομής στα περσινά επίπεδα των 45€. Από τα 42€, τα 24€ διατίθενται στη Δ.Ο.Ε., το 1€ στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, τα 9€ στο Ταμείο Αγώνα του Συλλόγου και τα 8€ για τη Λειτουργία του Συλλόγου.  [Κατ’ αντιστοιχία, η περσινή (2012-3) συνδρομή των 45€ αναλογούσε σε 27€ στη Δ.Ο.Ε., 1€ στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, 9€ στο Ταμείο Αγώνα και 8€ για τη Λειτουργία του Συλλόγου.]

9) Έγκριση δαπανών συλλόγου τριμήνου Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013.

Εξαιτίας παρατεταμένης χρονικά διάρκειας του Δ.Σ. παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρίαση

10) Καταβολή οικονομικού αντιτίμου για πρόσβαση σε υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης – Ανταποδοτικότητα εισφορών υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλειας.

Εξαιτίας παρατεταμένης χρονικά διάρκειας του Δ.Σ. παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρίαση

11) Αιτήσεις μελών επιστροφής ειδικής εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας κατά το Ν.3986/2011.

Εξαιτίας παρατεταμένης χρονικά διάρκειας του Δ.Σ. παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρίαση

12) Υποστελέχωση Δ/νσης εκπαίδευσης Ν.Χαλκιδικής

Αποφασίσθηκε η ανάδειξη του ζητήματος υποστελέχωσης της Δ/νσης και η ένταξη του αιτήματος ενίσχυσης του στελεχιακού δυναμικού στα αιτήματα του Συλλόγου προς την πολιτική ηγεσία και τη διοικητική ιεραρχία.

13) Διάφορα

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την πορεία εξέλιξης της καταγγελίας του Συλλόγου στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την ψηφιακή εφαρμογή Myschool. Αναγνώσθηκε η επιστολή της Αρχής, σύμφωνα με την οποία καλείται το Υπουργείο Παιδείας να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων νομιμότητας.

Με αφορμή προσκλήσεις των Σχολικών Συμβούλων σε ‘’παιδαγωγικές συναντήσεις’’, αποφασίσθηκε ομόφωνα η επικαιροποίηση της θέσης της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου να αντιταχθεί σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής της αξιολόγησης-χειραγώγησης, με ενημερωτική επιστολή. Παράλληλα, καλούνται οι συμμετέχοντες σε αντίστοιχες ‘’παιδαγωγικές συναντήσεις’’ που προβάλλουν ή εξοικειώνουν σε διαδικασίες ‘’αξιολόγησης’’ ή ‘’αυτοαξιολόγησης’’ να αποχωρούν από τις διαδικασίες.

Μετά από ενημέρωση μελών του Συλλόγου σχετικά με την επανέναρξη διανομής φρούτων από επιχειρήσεις με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, αποφασίσθηκε η επικαιροποίηση της απόφασης του 2012, με την οποία καλούνταν οι Δ/ντές και Προϊστάμενοι των Σχολικών Μονάδων να εισηγηθούν στους Συλλόγους Διδασκόντων άρνηση έμμεσης διαφημιστικής προβολής ιδιωτών στα Δημόσια Σχολεία υπό προσχηματικές επικλήσεις καλοπροαίρετης κοινωνικής διάθεσης.

Ως αποτέλεσμα της ακατανόητης απαγόρευσης συγκεντρώσεων και διαμαρτυρίας στις 8 Ιανουαρίου 2014, ημέρα εκδηλώσεων ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα, συνελήφθη ο συνάδελφος Παύλος Αντωνόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ. Το Δ.Σ. ομόφωνα συντάσσεται στο κείμενο υποστήριξης που εξέδωσε η ΑΔΕΔΥ για τη δίωξη του συναδέλφου και συνδικαλιστή.

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

About Sechal Αριστοτέλης