Ενημέρωση Αιρετού

Αμπελίδης Αναστάσιος                 Πολύγυρος 28/7/2014

Αιρετός ΠΥΣΠΕ          

e-mail:ampelidis@sch.gr         

τηλ. 6974107113                                                          

Συνάδελφοι – ισσες

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ με τη νέα του σύνθεση, λόγω αλλαγής του Δ/ντή Εκπ/σης, και με την ευκαιρία αυτή να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο του νέου Δ/ντή.

Η συνεδρίαση αυτή αποτελεί, ουσιαστικά, την έναρξη της διαδικασίας των υπηρεσιακών μεταβολών για τους συναδέλφους. Πρόκειται για μια κρίσιμη διαδικασία η οποία θα προδιαγράψει το μέλλον και τον οικογενειακό προγραμματισμό των συναδέλφων σε ότι αφορά τη νέα σχολική χρονιά.

Για το σκοπό αυτό κρίνω απαραίτητο να επιστήσω την προσοχή σας αναφορικά με τις δηλώσεις τοποθέτησης. Σύμφωνα με τα αριθμητικά δεδομένα σε ότι αφορά τους δασκάλους θα παραμείνουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ μόλις 2 άτομα και σε σχέση με όλες τις άλλες ειδικότητες δεν αναμένεται να παραμείνει κάποιος εκτός οργανικής τοποθέτησης. Αυτό σημαίνει πως με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να συμπληρωθεί η δήλωση τοποθέτησης καθώς σε άλλη περίπτωση κινδυνεύει κάποιος, αν και με περισσότερα μόρια, στη β΄ ή γ΄ φάση να τοποθετηθεί σε αναντίστοιχη θέση από αυτή της σειράς κατάταξής του έναντι κάποιου άλλου.

Με την ευκαιρία αυτή να θυμίσω πως στη β΄ φάση καλούνται οι εκπ/κοί που δεν έχουν καταλάβει οργανική τοποθέτηση να υποβάλλουν εκ νέου δήλωση για τα εναπομείναντα οργανικά κενά ( σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 7-8/8/2014), ενώ στη γ΄ φάση το ΠΥΣΠΕ τοποθετεί με βάση τη δυσκολία των σχολικών μονάδων( έχει ανακοινωθεί η κατάταξή τους) λαμβάνοντας υπόψιν τη σειρά του πίνακα και τοποθετώντας τους συναδέλφους με την αντίστροφη σειρά ( από το τέλος του πίνακα και προς τα πάνω) στα υπόλοιπα οργανικά κενά.

Η παραπάνω διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 13/8/2014 έτσι ώστε οι συνάδελφοι να γνωρίζουν τη θέση τους για τη νέα χολική χρονιά και θα ακολουθήσει η διαδικασία των αποσπάσεων αφού πρώτα πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Θα παρακολουθώ καθημερινά τα προβλήματα και τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνω εκ νέου.

About Sechal Αριστοτέλης