Ορισμός συνδικαλιστικών εκπροσώπων στις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας

Σας ενημερώνουμε ότι εκπρόσωποί μας στις δημοτικές επιτροπές παιδείας είναι:
Τακτικός Αναπληρωματικός
Δ.Ε.Π. Δήμου Πολυγύρου Αμπελίδης Αναστάσιος Σμυρλής Νικόλαος
Δ.Ε.Π. Δήμου Ν. Προποντίδας Χατζηδημητριάδου Χρυσάνθη Αδαμίδου Ραλλιώ
Δ.Ε.Π. Δήμου Αριστοτέλη Κασκέτης Γεώργιος Πασχαλίδης Γεώργιος
Δ.Ε.Π. Δήμου Σιθωνίας Κρανιώτης Ιωάννης Ουδατζής Νικόλαος

About Sechal Αριστοτέλης