Σύνθεση Δ.Σ.

ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ 2014-16
Ύστερα από την υποβολή παραίτησης από τη θέση του Ταμία του Σμυρλή Νικόλαου , το ΔΣ αφού έκανε δεκτή την παραίτηση του συναδέλφου προχώρησε ομόφωνα σε ανασύνθεσή του για τις θέσεις του Ταμία και του Ειδ. Γραμματέα βάση του καταστατικού του συλλόγου. Η νέα σύνθεση του ΔΣ είναι η εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σακκάς Γρηγόριος 2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας τηλ.6944373252
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αμπελίδης Αναστάσιος 3ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου τηλ.6974107113
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Φραγκόπουλος Μιχαήλ 1ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας τηλ. 6974194482
ΤΑΜΙΑΣ:
Βογιατζής Χρήστος 2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας τηλ.6944626643
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Γκολόη Γερακίνα 1ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας τηλ. 6972025711
ΜΕΛΗ:
Κρασσάς Απόστολος Δημ. Σχ. Πευκοχωρίου τηλ. 6948620114
Ουδατζής Νικόλαος 2ο Νηπ. Ν. Μαρμαρά τηλ.6947898645
Ζήσης Απόστολος Δημ. Σχ Παλαιοχωρίου τηλ. 6947308631
Σμυρλής Νικόλαος 1ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου τηλ.6945580104

Ανασυγκρότηση  του ΔΣ 2014-16

Ύστερα από την υποβολή παραίτησης του μέλους του ΔΣ του συλλόγου Εμμανουηλίδου Αθανασίας το ΔΣ έκανε δεκτή την παραίτηση και η συναδέλφισσα αντικαταστάθηκε από τον Ζήση Απόστολο. Η νέα σύνθεση του ΔΣ είναι η εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σακκάς Γρηγόριος 2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας τηλ.6944373252
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αμπελίδης Αναστάσιος 3ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου τηλ.6974107113
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Φραγκόπουλος Μιχαήλ 1ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας τηλ. 6974194482
ΤΑΜΙΑΣ:
Σμυρλής Νικόλαος 1ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου τηλ.6945580104
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Κρασσάς Απόστολος Δημ. Σχ. Πευκοχωρίου τηλ. 6948620114
ΜΕΛΗ:
Βογιατζής Χρήστος 2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας τηλ.6944626643
Ουδατζής Νικόλαος 2ο Νηπ. Ν. Μαρμαρά τηλ.6947898645
Γκολόη Γερακίνα 1ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας τηλ. 6972025711
Ζήσης Απόστολος Δημ. Σχ Παλαιοχωρίου τηλ. 6947308631

Σύνθεση του ΔΣ 2014-16

Μετά τις εκλογές της 13ης Νοεμβρίου στο σύλλογό μας για την ανάδειξη νέου Δ. Σ. και μετά την συγκρότηση σε σώμα στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 19/11/2014, προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σακκάς Γρηγόριος 2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας τηλ.6944373252
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αμπελίδης Αναστάσιος 3ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου τηλ.6974107113
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Φραγκόπουλος Μιχαήλ 1ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας τηλ. 6974194482
ΤΑΜΙΑΣ:
Σμυρλής Νικόλαος 1ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου τηλ.6945580104
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Κρασσάς Απόστολος Δημ. Σχ. Πευκοχωρίου τηλ. 6948620114
ΜΕΛΗ:
Βογιατζής Χρήστος 2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας τηλ.6944626643
Ουδατζής Νικόλαος 2ο Νηπ. Ν. Μαρμαρά τηλ.6947898645
Γκολόη Γερακίνα 1ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας τηλ. 6972025711
Εμμανουηλίδου Αθανασία Ειδ. Νηπ. Ν. Προποντίδας τηλ. 6987159167

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 


Νέα Σύνθεση του ΔΣ 2013-14

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σακκάς Γρηγόριος                    2ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Καλλικράτειας        6944373252

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αμπελίδης Αναστάσιος         3ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου                   6974107113

 

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σμυρλής Νικόλαος                   1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου                   6945580104

 

ΤΑΜΙΑΣ

Βογιατζής Χρήστος                  2ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Καλλικράτειας        6944626643

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φραγκόπουλος Μιχάλης      1ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Καλλικράτειας        6974194482

 

ΜΕΛΗ

Παπαβασιλείου Μανώλης   2ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Μουδανιών              6945936296

Ουδατζής Νικόλαος                2ο Νηπιαγωγείο Ν.Μαρμαρά                          6947898645

 

 

Σύνθεση του ΔΣ 2013-14

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ουδατζής Νικόλαος                2ο Νηπιαγωγείο Ν.Μαρμαρά                          6947898645

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αμπελίδης Αναστάσιος         3ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου                   6974107113

 

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σμυρλής Νικόλαος                   1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου                   6945580104

 

ΤΑΜΙΑΣ

Βογιατζής Χρήστος                  2ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Καλλικράτειας        6944626643

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φραγκόπουλος Μιχάλης      1ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Καλλικράτειας        6974194482

 

ΜΕΛΗ

Παπαβασιλείου Μανώλης   2ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Μουδανιών              6945936296

 

Σακκάς Γρηγόριος                    2ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Καλλικράτειας        6944373252

 

Σύνθεση του ΔΣ 2012-13

Ύστερα από την υποβολή παραίτησης του Ειδ. Γραμματέα του ΔΣ του συλλόγου Χριστοδούλου Νικόλαου  το ΔΣ  έκανε  δεκτή την παραίτηση  και ο συνάδελφος αντικαταστάθηκε από τον Τσενεσίζη Ανδρέα. Η νέα σύνθεση του ΔΣ είναι η εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

 Σακκάς Γρηγόριος              2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας         τηλ.6944373252

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παπαβασιλείου Μανώλης   2ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών               τηλ.6945936296

 Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Σμυρλής Νικόλαος               1ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου                      τηλ.6945580104

ΤΑΜΙΑΣ:

Βογιατζής Χρήστος            2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας           τηλ.6944626643

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Τσενεσίζης Ανδρέας           1ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας           τηλ.6946280236

ΜΕΛΗ:

Αμπελίδης Αναστάσιος      3ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου                       τηλ.6974107113

Ουδατζής Νικόλαος            2ο Νηπ. Ν. Μαρμαρά                          τηλ.6947898645

 

Σύνθεση Δ.Σ. 2012-2013,

Μετά τις εκλογές της 9ης   Οκτωβρίου στο σύλλογό μας για την ανάδειξη νέου Δ. Σ. και μετά την συγκρότηση σε σώμα στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2011, προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

 Σακκάς Γρηγόριος              2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας         τηλ.6944373252

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παπαβασιλείου Μανώλης   2ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών               τηλ.6945936296

 Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Σμυρλής Νικόλαος               1ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου                      τηλ.6945580104

ΤΑΜΙΑΣ:

Βογιατζής Χρήστος            2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας           τηλ.6944626643

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Χριστοδούλου Νικόλαος        Δημ. Σχ. Ορμύλιας                       τηλ.6972704722

ΜΕΛΗ:

Αμπελίδης Αναστάσιος      3ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου                       τηλ.6974107113

Ουδατζής Νικόλαος            2ο Νηπ. Ν. Μαρμαρά                          τηλ.6947898645

 

 

Σύνθεση Δ.Σ. 2011-2012

 

Μετά τις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου στο σύλλογό μας για την ανάδειξη νέου Δ. Σ. και μετά την συγκρότηση σε σώμα στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2011, προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σακκάς Γρηγόριος  gbearep at gmail.com τηλ.6944373252
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μισαηλίδης Βασίλειος  vmisailidis at gmail.com τηλ.6970052459
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Σμυρλής Νικόλαος nsmyrlis at sch.gr τηλ.6945580104
ΤΑΜΙΑΣ:
Βογιατζής Χρήστος cvogiatzis at sch.gr   τηλ.6944626643
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Αμπελίδης Αναστάσιος ampelidis at sch.gr τηλ.6974107113
ΜΕΛΗ:
Κρασσάς Απόστολος  apostolkrassas at gmail.com  τηλ.6948620114
Χαραράς Δημήτριος   jhararas at gmail.com τηλ.6974868116

About the Author