Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα εκλεγμένα μέλη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας, για την συγκρότηση [συνέχεια]

« Αντικατάσταση μέλους κι ανασυγκρότηση Δ.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 31/01/2023, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας για: την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. (Τσιτσάνη [συνέχεια]

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018-2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ <<Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ>> ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018-2020   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2ο Δ.Σ.Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 6944373252 gbearep@gmail.com ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3Ο Δ.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ [συνέχεια]