« Αντικατάσταση μέλους κι ανασυγκρότηση Δ.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 31/01/2023, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας για: την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. (Τσιτσάνη [συνέχεια]

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018-2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ <<Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ>> ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018-2020   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2ο Δ.Σ.Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 6944373252 gbearep@gmail.com ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3Ο Δ.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ [συνέχεια]