«Ενστάσεις υποψηφίων Διευθυντών / Διευθυντριών. Δύο μέτρα και δύο σταθμά στις κρίσεις Διευθυντών / Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Μετά το τέλος της διαδικασίας ηλεκτρονικής καταχώρησης των αιτήσεων για υποψήφιους Διευθυντές/ντριες, της ανακοίνωσης πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων και των ενστάσεων, [συνέχεια]

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

13 Μαΐου 2016 Sechal Αριστοτέλης 0

Οι τελευταίες προσπάθειες της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για περαιτέρω υποβάθμιση της Προσχολικής Αγωγής, όπως διαπιστώνουμε, βρίσκουν πρόθυμους συμπαραστάτες και ενορχηστρωτές [συνέχεια]