Οι κυβερνητικοί βραχίονες προπαγάνδας να συντονιστούν με τους συνδικαλιστικούς κυβερνητικούς εκπροσώπους… Δεν είναι εικόνα συνοχής αυτή που παρουσιάζουν…

Οι κυβερνητικοί βραχίονες προπαγάνδας να συντονιστούν με τους συνδικαλιστικούς κυβερνητικούς εκπροσώπους… Δεν είναι εικόνα συνοχής αυτή που παρουσιάζουν…   Η προσπάθεια των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για μια [συνέχεια]