«Πρόγραμμα Δράσης 2022-2023»

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Μετά από τις σχετικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής «ο Αριστοτέλης», σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα δράσης που ψηφίστηκε κατά [συνέχεια]

«Άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση όλων των αδικιών.»

κ. κ. Υπουργοί,Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επανέρχεται σχετικά με το θέμα της χορήγησης τωναδειών ανατροφής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, για το οποίο, αν και είναιαπολύτως απαραίτητο [συνέχεια]

«Ανάγκη αποκατάστασης της ισονομίας και της ισότητας στο ωράριο των εκπαιδευτικών. Οι ιδιαιτερότητες και ανισότητες στο ωράριο των νηπιαγωγών»

Κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με αποφάσεις του Διοικητικούτης Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του Κλάδου έχει, εδώ καιδεκαετίες, αναδείξει τις συνθήκες [συνέχεια]

«Πρόγραμμα Πανελλαδικών Δράσεων για την Παιδεία»

Συνάδελφοι,Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα των πανελλαδικών δράσεων για τηνανάδειξη των ζητημάτων της Παιδείας, όπως αυτό συναποφασίστηκε απότην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τη ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ και την ΟΙΕΛΕ. [συνέχεια]