«Παράσταση διαμαρτυρίας Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης» – Κήρυξη 3ωρης διευκολυντικής στάσης εργασίας»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,Χαιρετίζουμε τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Αφύτου, που με τη δυναμικήτους στάση συνέβαλαν ώστε να ακυρωθεί η υλοποίηση των εξετάσεων  PISA , το [συνέχεια]