«ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»

Θέμα: «ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» Κ. Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής,             Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής ζητά άμεσα [συνέχεια]