5ο Ενημερωτικό Σημείωμα Του αιρετού Τσενεσίζη Ανδρέα

5ο Ενημερωτικό Σημείωμα – Μάρτιος 2015

Του αιρετού Τσενεσίζη Ανδρέα, Τηλ. 6946280236 Email: [email protected] &
αναπληρωτή αιρετού Κατσαβού Περικλή, Τηλ. 6972499455 Email: [email protected]
(εκλεγμένων με το Ενιαίο Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο Ν.Χαλκιδικής)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2015 και μετά τη δικαίωση της ένστασης της συναδέλφου και την απόφαση επανατοποθέτησής της στην οργανική της θέση (Δ.Σχ. Ν. Ποτίδαιας-επιστροφή από άδεια ανατροφής), την οποία και υποστήριξα σθεναρά, αληθινά δεν ξέρω αν πρέπει να αισθάνομαι ικανοποίηση για ένα θέμα που πραγματικά μας «βασάνισε» αρκετή ώρα και δημιούργησε αρκετή ένταση. Το ζητούμενο βέβαια είναι να βγούμε πιο ‘’σοφοί’’ και ‘’διαυγείς’’ μετά από τέτοιες διαδικασίες.

Συζητώντας το θέμα, με πολλούς από εσάς τις προηγούμενες μέρες, ακούσαμε σοβαρές προτάσεις για κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη προκειμένου να αποφασίσει κανείς την επιστροφή ή μη στην οργανική θέση, όπως: ο χρόνος επιστροφής, τα κενά που υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, η οικογενειακή κατάσταση, η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και της τάξης, το να το γνωρίζει αυτός που αναπληρώνει κάποιον πότε επιστρέφει ο συνάδελφος κ.ά. Σ’ αυτό που όμως όλοι αναδεικνύουμε ως απαραίτητη προϋπόθεση, είναι οι ξεκάθαροι κανόνες που πρέπει να διέπουν τις αποφάσεις μας και που θα πρέπει να είναι, από πριν, γνωστοί σε όλους. Κάθε άλλη ‘’κατά περίπτωση’’ απόφαση του ΠΥΣΠΕ προφανώς καταλύει κάθε έννοια αντικειμενικότητας και σοβαρότητας. Ποια θα είναι άλλωστε αυτή η περίπτωση κάθε φορά; Θα μπορεί ν’ αλλάζει ή όχι;

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι, είναι φανερή η ανάγκη δημιουργίας ‘’κανόνων’’ και ‘’νορμών’’ σταθερής λειτουργίας και λήψης των αποφάσεων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, την οποία άλλωστε στηρίξαμε αρκετοί συνάδελφοι στην πρόσφατη σύσκεψη των αιρετών στην Αθήνα, ώστε τελικά να επικρατήσει ενιαία το αίσθημα δικαιοσύνης ανάμεσα μας.

Στην παραπάνω συνεδρίαση εκτός της ένστασης της συναδέλφου που δικαιώθηκε, κατά πλειοψηφία 4-1, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

2ο: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.
 Τοποθετήθηκε συνάδελφος ΠΕ 60 μετά την επιστροφή της από άδεια λοχείας στην οργανική της θέση στο 1ο Νηπιαγωγείο Μαρμαρά και η συναδέλφισσα που την αναπλήρωνε έμεινε στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ. (Ομόφωνα)
Σε αυτή την περίπτωση τα πέντε μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αποφάσισαν με 5-0 την επιστροφή στην οργανική θέση! Όμως δεκαπέντε ημέρες πριν το ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποφάσιζε με 3-2 τη μη επιστροφή άλλης συναδέλφου στην οργανική και μετά την ένστασή της και την ανακοίνωση του συνδικαλιστικού οργάνου μας, του Δ.Σ., έγινε αποδεκτή η ένσταση με 4-1. Για άλλη μια φορά, δηλαδή, στο ίδιο ΠΥΣΠΕ, η ένσταση δικαιώθηκε με 4-1, ενώ η αντίστοιχη περίπτωση επιστροφής στην οργανική εξαρχής αποφασίσθηκε με 5-0.

 Τοποθετήθηκε ακόμη προσωρινά, αναπληρώτρια συνάδελφος ΠΕ 60, που επέστρεψε από άδεια στο Νηπιαγωγείο Παραλίας Διονυσίου σε λειτουργικό κενό που παρουσιάσθηκε. (Ομόφωνα)

3ο: ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Αποσπάσθηκε αναπληρώτρια συνάδελφος ΠΕ 60 από το 4ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου στο Νηπιαγωγείο Στανού για υπηρεσιακές ανάγκες -συνεδρίαση 5/03/2015. (Ομόφωνα)

4ο:ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Απορρίφθηκε το αίτημα του συναδέλφου, θα του ζητηθεί η προσκόμιση επιπρόσθετων στοιχείων (Ομόφωνα)

5ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Τοποθετήθηκε αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Δ.Σ. Νέων Σιλάτων η συναδέλφισσα Παυλίδου Ευλαμπία, σύμφωνα με το πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου . (Ομόφωνα)

6o: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Τροποποιήθηκε η διάθεση εκπαιδευτικών :
 ΠΕ 11: 5ώρες στο 1ο ΔΣ Νέας Τρίγλιας και για 5ώρες στη ΔΠΕ Ν. Χαλκιδικής
 ΠΕ 07 : 2ώρες στο ΔΣ Αφύτου, 8ώρες στο ΔΣ Ορμύλιας, 6ώρες στο ΔΣ Νικήτης και 4ώρες στη ΔΠΕ Ν. Χαλκιδικής .
για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Ομόφωνα)

7ο:ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΤΟ 2Ο Δ. Σ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
Τοποθετήθηκε υπεύθυνη στο ολοήμερο του 2ο Δ.Σ. Κασσανδρείας. η αναπληρώτρια συναδέλφισσα Ρήγα Παναγιώτας (Ομόφωνα)

8ο:ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.
Τοποθετήθηκε αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ΠΕ 71 στο Τμήμα Ένταξης του Δ.Σ. Νέου Μαρμαρά. (Ομόφωνα)

Τσενεσίζης Ανδρέας
Κατσαβός Περικλής
Υ.Γ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση κάθε συνάδελφος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Εφόσον το επιθυμεί κάποιος συνάδελφος μπορεί να λαμβάνει στο προσωπικό του email τα ενημερωτικά δελτία για τις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ.

About Sechal Αριστοτέλης