ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΙΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟ

Ως Ε.Α.Ψ. προτείναμε στο Δ.Σ. και έγινε ομόφωνα αποδεκτή η πρότασή μας η ανάγκη σύγκλισης έκτακτης Γ.Σ. από τον Φεβρουάριο. Το σκεπτικό σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τεκμαίρεται από την εκτίμηση της ανάγκης αναδιάταξης του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών μετά τις περιπέτειες και την στρατηγική ήττα που υπέστη στο ζήτημα της αξιολόγησης. Η κυβερνητική αλλαγή, απομάκρυνε μεν, επί του παρόντος, τη δαμόκλειο σπάθη της ‘’αξιολόγησης’’/χειραγώγησης, επέτρεψε δε και επιτρέπει στη νέα κυβέρνηση και το νέο ΥΠΑΙΘ να εισαγάγει στο διάλογο σκέψεις και προτάσεις για μια άλλου είδους αξιολόγηση.

Παράλληλα, χρόνια εκκρεμή ζητήματα του κλάδου, αλλά και ‘’σύγχρονες’’ τάσεις και επιταγές για εντατικοποίηση των σχολικών προγραμμάτων και τελικά αποπροσανατολισμού του παιδευτικού χαρακτήρα του σχολείου δημιουργούν ένα θολό τοπίο μεταξύ της κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτικής και του συνδικάτου. Απέναντι στις κυβερνητικές, πρώην και νυν, εκπαιδευτικές πολιτικές, σας καλούμε να ανασυντάξουμε τη δυναμική του κλάδου, να προσδιορίσουμε τα κεντρικά μας διακυβεύματα, να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό και ενωτικό πλαίσιο διεκδικήσεων, εμπνευσμένο από τη βάση του συνδικαλισμού, από τον εκπαιδευτικό. Αποτελεί τουλάχιστον υποχρέωσή μας η συμμετοχή μας σε διαδικασίες ζύμωσης και προβληματισμού επί των θέσεων που θα καθορίσουν στο εγγύς μέλλον την προσωπική μας αξιοπρέπεια και την επαγγελματική μας υπόσταση.

Πυρήνας της συζήτησης προτείνουμε να είναι: αξιολόγηση, επιμορφωτικές διαδικασίες, συναταξιοδοτικά-μισθολογικά θέματα, εντατικοποίηση σπουδών, προσχολική αγωγή, ρόλος και βαρύτητα συλλόγων διδασκόντων, αναλυτικά προγράμματα, αλλά και όσα καθένας από εμάς κρίνει πως πρέπει να τεθούν σε ευρύ διάλογο.

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε, τώρα πρέπει να ανασυνταχθούμε διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και το αγαθό που υπηρετούμε, την ελεύθερη και δημοκρατική παιδεία. Εμείς έχουμε την ευθύνη να διαμορφώσουμε τα αιτήματα και τις προοπτικές του κλάδου, διεκδικώντας σθεναρά την πραγματοποίησή τους.

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Δομική αναδιάρθρωση της Προσχολικής Αγωγής με επέκταση της υποχρεωτικότητας φοίτησης στα 2 χρόνια. Ένταξη ειδικών παιδαγωγών σε κάθε περίπτωση που το διδακτικό προσωπικό κρίνει και αξιολογεί ανάγκη αντίστοιχη. Θεσμοθέτηση του ωραρίου των νηπιαγωγών με αναγωγή όλων των ωρών εργασίας σε διδακτικό ωράριο και νομοθετική ρύθμιση της υπηρεσιακής ωρίμανσης με εφαρμογή μείωσης του ωραρίου κατά το πρότυπο των άλλων κλάδων. Αλλαγή του κλάσματος αναλογίας εκπαιδευτικού και μαθητών σε 1:15. Καθιέρωση υποχρεωτικών προσλήψεων βοηθητικού προσωπικού από τους Δήμους, σε καθαρίστριες και τραπεζοκόμους για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία. Μείωσης του ωραρίου των νηπιαγωγών που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένων. Αναμοριοδότηση όλων των νηπιαγωγείων. Εφαρμογή δυνατότητας αποχής από τα διδακτικά καθήκοντα, με άδεια μετ’ αποδοχών για ένα έτος ανά δεκαετία διδακτικής υπηρεσίας προς αποφυγή burn out, αλλά και δυνατότητα επιλογής μεταξύ τάξης ή υποστηρικτικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος (αποσπάσεις σε πανεπιστημιακά τμήματα προσχολικής, υπηρεσία σε δομές υποστήριξης έργου ανά διεύθυνση κλπ) μετά τα 22 έτη διδακτικής προϋπηρεσίας. Κατάργηση των σχολικών συμβούλων και δημιουργία ομάδας διδακτικής συμβουλευτικής ανά Δ/νση Εκπαίδευσης για την Προσχολική Αγωγή με εξειδικευμένους συνεργάτες/επιστήμονες (θέση που αναλύεται εκτενώς στον τομέα ‘’αξιολόγηση’’). Έλεγχος όλων των κτιριακών υποδομών και υποχρεωτική έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας αιθουσών σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας υποστηρικτικών διδακτικών εφαρμογών για τον κλάδο με βίντεο και εξ αποστάσεως επιμορφώσεις.

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ‘’ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ’’
Απέναντι σε όσους δηλώνουν πρόθυμοι να αναβαθμίσουν το εκπαιδευτικό αγαθό με άρμα την αξιολόγηση, αλλά και όσους απρόθυμα δηλώνουν κατά της αξιολόγησης ανοίγοντας τη συζήτηση για μια άλλου είδους ‘’αξιολόγηση’’, οφείλουμε να ξαναγνωριστούμε και να συζητήσουμε δίχως στεγανά και παρωπίδες. Είναι κρίσιμο να ξεκινήσουμε εκ του μηδενός τη συζήτηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Όλοι έχουν πιστοποιηθεί με τον ασφαλέστερο τρόπο στις επιστημονικές τους γνώσεις, από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά συνέπεια καμία περαιτέρω συζήτηση περί επιστημονικής κατάρτισης. Πιστοποιημένοι και μάλιστα με τον πλέον επίσημο τρόπο. Κατά συνέπεια δεν τίθεται ελέγχου των επιστημονικών μας γνώσεων.
Σε όσους εύκολα δέχονται ψευδοεπιχειρήματα περί εφαρμογής της αξιολόγησης παντού στον δημόσιο τομέα ή ακόμα πιο εντυπωσιακά για εφαρμογή σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, οφείλουμε να πούμε. Πρώτα πρέπει να συγκρίνουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δικής μας εξειδίκευσης-εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα του λοιπού δημόσιου τομέα. Αποτελούμε τον πλέον επιστημονικά συγκροτημένο κλάδο, με ιδιαίτερα διαφορετικό αντικείμενο εργασίας που δεν μπορεί να υπόκειται σε ποσοτικά μεγέθη και γραμμές παραγωγής. Αν διατηρούμε κορωνίδα της επαγγελματικής μας υπόστασης την πίστη μας στη διαφορετικότητα του παιδευτικού έργου και στη διαφορετικότητα του μαθητικού μας δυναμικού, δεν μπορούμε να μιλάμε για επίτευξη κάποιων συγκεκριμένων standards που θα επαληθεύουν τελικά τι; Την εργατικότητά μας ή την επιστημονική μας κατάρτιση. Σχολεία πολλών ταχυτήτων θα δημιουργήσουμε τότε. Σχολεία αρίστων και αχρήστων, μιας και αυτό επιτάσσει το φιλελεύθερο μοντέλο εκπαιδευτικής πολιτικής που μας προτείνουν. Κατ’ αντιστοιχία, στις Ευρωπαϊκές χώρες. Ποια χώρα της Ευρώπης έχει οργανωμένες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το διδακτικό της προσωπικό, με πλήρη εξειδίκευση, αντίστοιχη της δικής μας και με τετραετή φοίτηση; Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα ο νηπιαγωγός, ο δάσκαλος, ο καθηγητής φυσικής αγωγής έχει λάβει πλήρη επιστημονική κατάρτιση για τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία θα απασχοληθεί; Ποιες χώρες έχουν πανεπιστημιακά τμήματα για τις ειδικότητές μας; Προφανώς λοιπόν μιλάμε για διαφορετικά πεδία. Εμείς, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μας στην Ευρώπη, έχουμε πλήρη παιδαγωγική και διδακτική εξειδίκευση και όχι γενική παιδαγωγική παιδεία. Τα δικά μας πανεπιστήμια είναι εξειδικευμένα στα γνωστικά αντικείμενα και τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Άρα τι συγκρίνουμε;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ
Κανένας εκπαιδευτικός δεν είναι μαθητευόμενος μάγος. Παρά τις διδακτικές διαφοροποιήσεις, ως προς τη μεθοδολογία προσέγγισης της γνώσης, κανένα εκπαιδευτικός δεν κινείται κατά βούληση ή πειραματιζόμενος. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα, υπάρχουν οδηγίες, υπάρχουν βιβλία που περιορίζουν ή ορίζουν τους στόχους και τις μεθόδους επίτευξής τους. Άρα; Πού είναι το ζήτημα και πάλι;
Το ζήτημα συνάδελφοι είναι στην επίτευξη των στόχων, διδακτικών και άλλων (παράλληλων) σε ένα δυναμικό περιβάλλον, το περιβάλλον την τάξης. Καμία σχολική τάξη δεν χαρακτηρίζεται από πλήρη ομοιογένεια, και ΕΥΤΥΧΩΣ, καθώς η διαφορετικότητα όλων των επιπέδων, δηλαδή ο πλουραλισμός είναι ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ. Παρομοίως, όλοι οι μαθητές δεν μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Το ζήτημα εντοπίζεται λοιπόν, στην επίτευξη των διδακτικών και άλλων στόχων. Εντοπίζεται στη χρήση εναλλακτικών μεθόδων προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης από τον εκπαιδευτικό, ο οποίο διαμεσολαβεί μεταξύ γνώσης και μαθητικής πρόσληψης. Συχνά παγιδευόμαστε σε μονοδιάστατα διδακτικά μοντέλα, συχνά δεν έχουμε τα παιδαγωγικά »εργαλεία» για να κάνουμε εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις. Συχνά δεν μας παρέχεται ο χρόνος και τα εργαλεία. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ. Άρα; Πού είναι και πάλι το ζήτημα;

Συνάδελφοι, θα έπρεπε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που λοξοκοιτάει προς την ποιότητα…να εξασφαλίζει στους εκπαιδευτικούς μια επιστημονική δομή διδακτικής συμβουλευτικής. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, να προβεί σε μικρές δημιουργικές κινήσεις, όπως…

Σε κάθε Δ/νση εκπαίδευσης, σε κάθε ενότητα σχολείων στα πλαίσια Δήμων ή Δημοτικών Διαμερισμάτων, να δημιουργηθεί μια δομή με το όνομα π.χ. ΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ. Σ’ αυτή την ομάδα, θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να συμμετέχουν, 2 ψυχολόγοι με επιστημονική εξειδίκευση , στην ηλικιακή ομάδα ενδιαφέροντος (με εξειδίκευση στην προσχολική ηλικία ή πρώτη σχολική ηλικία κλπ), 2 κοινωνικοί λειτουργοί με εξειδίκευση στην παιδική ηλικία, ομάδα παιδαγωγών με εξειδίκευση (PhD) στην διδακτική μεθοδολογία των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών, της γλώσσας, της ιστορίας, των αγγλικών κλπ. Ουσιαστικά μιλάμε για μια ομάδα 10 επιστημόνων ανά Δ/νση εκπαίδευσης, με επαυξημένα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με διδακτική εμπειρία. Άρα θα μπορούσε το προσωπικό της ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ να προέρχεται από το σώμα των εκπαιδευτικών ή και από το σώμα των εκπαιδευτικών.

Ρόλος της Ομάδας αυτής θα είναι η δημιουργία μιας δεξαμενής διδακτικών προσεγγίσεων, ανά επιστημονική ενότητα, με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, κατάλληλο να διατεθεί στο σύνολο των εκπαιδευτικών. Σ’ αυτή την επιστημονική ομάδα θα μπορούσε να απευθύνεται κάθε εκπαιδευτικός που επιθυμεί να λάβει υποβοήθηση στην διδακτική του προσέγγιση, μέσα από επιστημονικές δομές και νόρμες. Στο ίδιο πλαίσιο η ύπαρξη των Σχολικών Συμβούλων δεν θα έχει πλέον να προσθέσει κάτι επιπρόσθετα, γι’ αυτό προτείνουμε και την κατάργησή τους. Αυτές οι ομάδες όμως με σαφή εξειδίκευση στη διδακτική μεθοδολογία και με τους κατάλληλους κοινωνικούς επιστήμονες θα μπορούσε πραγματικά να οργανώσει ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα παρέμβασης φτιαγμένο ΕΙΔΙΚΑ για την τάξη του αιτούντα εκπαιδευτικού (λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τάξης και του μαθητικού δυναμικού) και όχι προτείνοντας ένα ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Απευθυνόμενος ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός σ’ αυτή την ομάδα θα γνωρίζει πως θα έχει πρόσβαση σε πρότυπες διδασκαλίες, συμβουλευτική, υποδειγματικές παιδαγωγικές παρεμβάσεις, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, διαρκή στήριξη και επανατροφοδότηση, εναλλακτικό παιδαγωγικό υλικό και μέσα.

Παράλληλα, πρέπει να καθιερωθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη και το τρίτο Δεκαήμερο του Ιούνη εξειδικευμένα πολλαπλά σεμινάρια ανά διεύθυνση σε νέες καινοτόμες θεματικές προσεγγίσεις, σε επιμορφώσεις και επιδείξεις διδακτικών μεθόδων.

Αυτή είναι η πρότασή μας στη γενική σύγχυση που επικρατεί και στους πονηρούς που επιθυμούν να λανσάρουν ένα άλλο μοντέλο ‘’αξιολόγησης’’ φιλικό με τον εκπαιδευτικό. Κάθε συζήτηση εφαρμογής ‘’αξιολογικών μοντέλων’’, εσωτερικών ή εξωτερικών, αυτό που τελικά θα πετύχει είναι να εντάξει επίσημα τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση και να δημιουργήσει σχολεία, παιδιά και κοινωνία πολλών ταχυτήτων.

ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΝΟΡΜΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εφαρμογή μοντέλου αυτόνομης διοίκησης των σχολικών μονάδων με επαναφορά της αποφασιστικότητας του ρόλου των συλλόγων διδασκόντων επί όλων των θεμάτων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα προσδιορίζει ποσοστό των διδακτικών ενοτήτων και θεματικών προσεγγίσεων ανά σχολική μονάδα λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και των μαθητών. Κυρίαρχος ρόλος στο σύλλογο διδασκόντων στην ανάδειξη του Διευθυντή και Προϊσταμένου Σχολικής Μονάδας με κριτήρια που θα επιτρέπουν σε κάθε μόνιμο εκπαιδευτικό με πενταετή θητεία την ανάληψη θέσης ευθύνης. Κατάργηση όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων που δεν έχουν προσφέρει καμία υπηρεσία στην αναβάθμιση του παρεχόμενου αγαθού της παιδείας. Άμεση ακύρωση της πρόσφατης αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και θεσμοθέτηση ασφαλών και διαυγών κριτηρίων για το διορισμό των 2 αιρετών. Δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατάργηση κάθε προσωπικής εμπλοκής παραγόντων ή στελεχών εκπαίδευσης στην επιλογή τους. Άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την εισαγωγή 3ου αιρετού μέλους στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Θεσμοθέτηση δικαιώματος δωρεάν φοίτησης σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Χρηματοδότηση αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας με στόχο την παροχής δικαιώματος φοίτησης σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε 1.000 εκπαιδευτικού ανά διετία. Μοναδικό κριτήριο για τη συμμετοχή στην κλήρωση πρέπει να είναι η υποχρεωτική διδακτική υπηρεσία 5 τουλάχιστον ετών και η μη κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου.

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ
Άμεση νομοθετική αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων μεταξύ των Ακαδημιών και των Πανεπιστημιακών Τμημάτων για όλους τους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με 5 διδακτική προϋπηρεσία.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Ίδια δικαιώματα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με τους μόνιμους (μισθολογικά, άδειες κλπ). Αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους (δηλ. και της περιόδου 2010-2012) και για το επόμενο σχολικό έτος διορισμοί σύμφωνα με αυτόν και τους επιτυχόντες (όπου υπάρχουν) στον ΑΣΕΠ [για την κατάταξη στους πίνακες με σειρά να ισχύει ιεραρχικά: α)προϋπηρεσία, β) κοινωνικά κριτήρια (ειδικών κατηγοριών, σοβαρές ασθένειες, πολύτεκνοι κλπ) γ)εξεταστική περίοδος λήψης πτυχίου, δ)βαθμός πτυχίου, ε)ημέρα λήψης πτυχίου]. Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών με αναπληρωτές πλήρους ωραρίου. Να δίδεται η δυνατότητα στους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να ανακαλούν τη συμμετοχή τους στους πίνακες των αναπληρωτών εφόσον έχουν βρει άλλη εργασία και να περιοριστεί ή ακόμα και να καταργηθεί, σε περίπτωση που δεν αποδεχθούν την πρόσληψή τους, η “ποινή” για τη μη συμμετοχή τους τα επόμενα 2 χρόνια στους πίνακες αναπληρωτών.
Να δίδεται η δυνατότητα για αμοιβαίες μετακινήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (από περιοχή σε περιοχή) ύστερα από αίτησή τους και σε εύλογο χρονικό διάστημα από την πρόσληψή τους.
Να δίδεται η δυνατότητα της συμμετοχής των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όλες τις επιμορφώσεις που παρέχονται στους μόνιμους (π.χ. συμμετοχή στις επιμορφώσεις ΤΠΕ β επιπέδου κλπ).

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, αναβαθμισμένη Ειδική Αγωγή. Με μόνιμες δομές, στήριξη των ΚΕΔΔΥ και διαμόρφωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών ανά ομάδα σχολείων και στελεχωμένα με ειδικό προσωπικό (π.χ. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κλπ). Άμεση και γενναία χρηματοδότηση της Ειδικής Αγωγής. Κάθε παιδί με Ειδικές Ανάγκες να έχει το κατάλληλο γι’ αυτό σχολείο, να φοιτά δηλαδή υποχρεωτικά στη δημόσια εκπαίδευση και στη δομή που έχει ανάγκη. Ούτε ένα παιδί με αναπηρία στο σπίτι του ή σε σχολείο που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του. Προσλήψεις μόνιμου ειδικευμένου προσωπικού για τη στήριξη των παιδιών με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες όπως επίσης και κατασκευή κατάλληλων κτιρίων και εμπλουτισμός με το απαραίτητο εποπτικό και διαγνωστικό υλικό.
Ιδρύσεις τμημάτων ένταξης όπου είναι απαραίτητο, καθώς αυτές έχουν παγώσει εδώ και τέσσερα χρόνια. Υποχρεωτική άδεια μετ’ αποδοχών ενός έτους για τους εκπαιδευτικούς ανά επτά έτη συνεχούς διδακτικής υπηρεσίας για αποφυγή burn out. Υποχρεωτική θεσμοθέτηση ατομικών συμβουλευτικών συνεδριών με εξειδικευμένους ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και ψυχιάτρους σε δημόσια νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες και ιδιώτες ειδικούς με κρατική δαπάνη.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
Στα πλαίσια των επιταγών της τρόικας να επιβληθεί ένα καθεστώς κινητικότητας σε ευρεία κλίμακα για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τότε κυβέρνηση επέλεξε να μετατάξει εκπ/κούς από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια. Ευελπιστούσαν τότε στην εθελούσια συμμετοχή, προς αποφυγή διοικητικών & δικαστικών προσφυγών. Το 2013 οι πρώτοι εκπ/κοί των ειδικοτήτων ΠΕ 05, 07, 08, 19 και 20 αιτήθηκαν εθελοντικά της μετάταξής τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μη όντας αυτά αρκετά για την τρόικα και, ενόψει της φιλολογίας περί διαθεσιμότητας και απολύσεων που ήταν έντονη εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση προχωρά στις υποχρεωτικές μετατάξεις (Ν. 4172/2013), με επιπλέον προσθήκη των ειδικοτήτων ΠΕ 06, 11 και 16 (οι οποίες ήταν ήδη κοινές ειδικότητες και στην Πρωτοβάθμια) με το ΥΠΑΙΘ να μην επιβάλλει κανέναν περιορισμό ως προς τις δηλώσεις, επιδιώκοντας στην ευρεία συμμετοχή των εκπ/κών.
• Προτείνουμε να δημοσιοποιηθούν – δημοσιευτούν επιτέλους οι πίνακες μοριοδότησης, προς αποφυγή κάθε σκοτεινού σημείου στην υπόθεση αυτή.
• Να συσταθούν οργανικές για τις νεοεισαχθείσες ειδικότητες στην Αθμια.
• Να αξιώσει επιτέλους την αύξηση των σχολικών μονάδων ΕΑΕΠ (που άλλωστε είναι και πάγια κοινωνική ανάγκη).
• Να εισηγηθεί την εισαγωγή μαθημάτων ειδικοτήτων στην Προσχολική αγωγή.
• Να δοθεί και στις νεοεισαχθείσες ειδικότητες η δυνατότητα να συμπληρώνουν το πλήρες υποχρεωτικό τους ωράριο στα Ολοήμερα τμήματα.
• Επίσης: θα ικανοποιηθούν πρώτα οι αιτήσεις μετάθεσης ανά περιοχή για τις προϋπάρχουσες ειδικότητες και θα ακολουθήσουν οι μεταταγέντες ή θα μπουν σε κοινό πίνακα;
Συνάδελφοι, όλα τα ζητήματα επαναφοράς όσων βίαια μας στέρησαν οι μνημονιακές συγκυβερνήσεις είναι ανοικτά και επιτακτικά, αλλά ως δεδομένα και διαρκή αιτήματα του κλάδου, δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν κείμενο διαλόγου.
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
http://anexartitoihalkidikis.blogspot.gr

About Sechal Αριστοτέλης