Αλλαγή χώρου πραγματοποίησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι
σας ενημερώνουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας αλλάζει χώρο διεξαγωγής (η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημ. Σχ. Πολυγύρου έχει γεμίσει με τα βιβλία όλων των σχολείων) και θα γίνει την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου, με ώρα έναρξης 9:00 π.μ.