Διπλασιασμός του αριθμού των μορίων μετάθεσης

Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Μετά την τελευταία συνάντηση που είχε μαζί σας το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.,  προχωρήσατε στην κατάθεση τροπολογίας  για την κατάργηση της υποχρεωτικής τριετούς παραμονής στον τόπο διορισμού των νέων εκπαιδευτικών. Η κατάργηση αυτή συνοδεύεται με το διπλασιασμό του αριθμού μονάδων μετάθεσης (μορίων) για το τρίτο και τέταρτο έτος, μόνο για τους διορισθέντες μετά το 2010.
Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι να ωφελούνται οι διορισθέντες του 2010 και οι νεότεροι και να αδικούνται οι διορισθέντες προ του 2010, οι οποίοι ενώ θα παραμένουν στον τόπο διορισμού τους  θα παίρνουν τα μισά μόρια έναντι των νεοτέρων. Η διάταξη της τροπολογίας αυτής παρέχει κίνητρα παραμονής στους νέους εκπαιδευτικούς αλλά ταυτόχρονα αδικεί κατάφωρα χιλιάδες άλλους οι οποίοι αν και υπηρετούν στον τόπο διορισμού τους βλέπουν την προοπτική  μετάθεσής τους να απομακρύνεται. Η μεγάλη πλειοψηφία των νέων εκπαιδευτικών, λόγο και της μείωσης των οργανικών θέσεων, δεν έχει τη δυνατότητα, μέσα στην πενταετία, να μετατεθεί, επομένως το κίνητρο αυτό δίνεται σε μια μερίδα εκπαιδευτικών σε βάρος των υπολοίπων.

Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Δεν τιμά μια ευνομούμενη πολιτεία, το κίνητρο για τους νεότερους εκπαιδευτικούς να δημιουργεί αδικίες στους παλαιότερους. Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, λαμβάνοντας ίσα μόρια για τα ίδια κριτήρια. Για το λόγο αυτό θα πρέπει στην τροπολογία, που έχετε καταθέσει, να συμπεριλάβετε και τους παλαιότερα (πριν το 2010) διορισμένους εκπαιδευτικούς που παραμένουν στον τόπο διορισμού τους.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης