ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΘΕΜΑ:ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΡΙΤΗ 26/01/2016

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

το ΔΣ του Συλλόγου καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 20/01/2016 και ώρα 16:00 στο 2ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου με θέμα: Πρόγραμμα δράσης του κλάδου για τη διάλυση του ασφαλιστικού. Στη συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ½ των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 22/01/2016 στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα και απαιτείται η παρουσία του 1/3 των μελών. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία τότε η τρίτη προσπάθεια πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ( με το 1/5 των μελών) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/01/2016 και ώρα 16:00 στο 2ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων, να καταθέσουν προτάσεις για την παραπέρα πορεία του κλάδου. Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν τα θέματα της αξιολόγησης, μισθολογικά-συνταξιοδοτικά , προσχολικής αγωγής, και όποιο άλλο θέμα επιθυμούν ώστε να μπει σε συζήτηση.

Η εισήγηση της ΔΟΕ(14/01/2016) για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ