Εκπαιδευτικοί δύο, τριών, πολλών ταχυτήτων. Όχι με τις ευλογίες μας

Εκπαιδευτικοί δύο, τριών, πολλών ταχυτήτων. Όχι με τις ευλογίες μας

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε, ενημερωθήκαμε από τον Αιρετό του ΠΥΣΠΕ Γ.Καγκέλη, στην πρόσφατη ανακοίνωσή του, την εφαρμογή από τη Δ/νση Εκπαίδευσης των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας «σχετικά με τη διαχείριση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών».

Παρά τη ρητή διαβεβαίωση της Δ/ντριας Εκπαίδευσης Ν.Χαλκιδικής στο ΠΥΣΠΕ της Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου 2016, για συμφωνία Δ/ντών και προφανώς εκπαιδευτικών, μας έχουν ήδη γνωστοποιηθεί διαφωνίες Δ/ντών και Εκπαιδευτικών που ήδη ετοιμάζουν ενστάσεις αλλά και προτίθενται να διαφυλάξουν με κάθε νόμιμο μέσο την οργανική τους θέση, καθώς η τελευταία αποτελεί -σύμφωνα με τον Νόμο- εχέγγυο της μονιμότητας του υπαλλήλου και της παραμονής του σε αυτήν για όσον καιρό υφίσταται ως θέση.

Θυμίζουμε τα δύο αποσπάσματα των εγκυκλίων που με πάθος ακολουθούν οι νεοεκλεγέντες Δ/ντές Εκπαίδευσης και προφανώς παραποιούν κάθε προηγούμενη νομοθετική και συνταγματική κατοχύρωση.

Με το υπ’ αριθμ.: 605/Υ1 της από 25/1/2016 ο Υπουργός Παιδείας Ν.Φίλης επιχειρεί να μας πείσει πως υπάρχει πλεονασματικό διδακτικό προσωπικό και να μας υπενθυμίσει το ενδεχόμενο πειθαρχικών κυρώσεων σε περίπτωση πρόταξης του παιδαγωγικού έργου έναντι του οικονομικού. ‘’…επιχειρήσαμε να οργανωθεί η ορθολογική αξιοποίηση τυχόν πλεονασμάτων με τη μη ανάθεση ενισχυτικής διδασκαλίας και διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς με πλεόνασμα διδακτικών ωρών χωρίς σχετικό έλεγχο νομιμότητας των σχετικών με το θέμα πράξεων ανάθεσης. Στοχεύοντας στη δίκαιη, σωστή και αποτελεσματική κατανομή του προσωπικού και στην αξιοποίηση των διδακτικών ωρών σε σχολεία που έχουν ανάγκη, σας ενημερώνουμε ότι οι σχετικές παραλείψεις αποτελούν σοβαρά παραπτώματα και κακή διοικητική πρακτική’’.

Υπενθυμίζουμε το υπ’ αριθμ.: 205946/Δ1 της από 15/12/2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με το οποίο ‘’…έως την πλήρη κάλυψη των κενών σε διδακτικό προσωπικό στο σύνολο των σχολικών μονάδων των οικείων Δ/σεων Π.Ε. και Δ.Ε., οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες μιας σχολικής μονάδας δεν διατίθενται σε ενισχυτική διδασκαλία ή σε διοικητικό έργο. (…) Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και έως την πλήρη κάλυψη των κενών, το πλεονάζον διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων ΠΕ & ΔΕ (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20, ΠΕ32) αξιοποιούνται αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών για διδασκαλία και μόνο, είτε σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε με διάθεση του πλεονάσματος των διδακτικών ωρών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την προσωρινή κάλυψη κενών…’’

Καλούμε:

Α) το Δ.Σ. να συνεδριάσει άμεσα για το θέμα, καλώντας τους Δ/ντές και τους Εκπαιδευτικούς που θίγονται άμεσα,

Β) να καλύψει πλήρως νομικά τους ενιστάμενους συναδέλφους

Γ) να προβεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ/νση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Δ/νση Κ.Μακεδονίας

Δ) να προβεί σε καταγγελία της κατάφορα παράτυπης διαδικασίας στην Ομοσπονδία, καλώντας την να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα και κάθε άλλο πρόσφορο νομικό μέσο.

 

Συναδέλφισσα και συνάδελφε,

η έλλειψη εκπαιδευτικού από την τάξη συνιστά έκτακτη εκπαιδευτική ανάγκη και η Πολιτεία οφείλει να καλύψει την ανάγκη αυτή, ώστε να παρέχει ισότιμα το μορφωτικό αγαθό, χωρίς εξαιρέσεις. Η διαδικασία κάλυψης του κενού προβλέπεται ήδη από τον Ν. 1566/1985: πρόκειται για ένα κατ’ εξαίρεση περιστατικό, που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα μεσούσης ή ακόμη και προς το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Αυτό που επιχειρείται όμως με την παρούσα κατάπτυστη εγκύκλιο, είναι να αναγάγει την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση ενός συναδέλφου σε γενικό κανόνα, σε ένα modus operandi δηλαδή που θα καλύπτει την ένδεια της Πολιτείας να λειτουργήσει αποτελεσματικά, με διορισμούς και προσλήψεις, που είναι και η μόνη θεραπεία του προβλήματος.

Η εφαρμογή της αγνοεί μια σειρά από ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να εγγυάται ισότιμα το εκπαιδευτικό σύστημα για όλους, αλλά προκύπτουν και μια σειρά από ερωτηματικά για τον τρόπο εφαρμογής της:

  • Αρχικά λειτουργεί οριζόντια και ισοπεδωτικά για μια σειρά ειδικοτήτων: η Πολιτεία δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για τις πραγματικές ανάγκες των σχολειών (π.χ. αν λείπουν ώρες του διδακτικού αντικειμένου των Εικαστικών, θα στείλουν ειδικότητα ΠΕ16 Μουσικής, επειδή αυτή τους περισσεύει;)
  • Οι έχοντες οργανική θέση θα μετακινηθούν, όχι γιατί υπολείπονται της συμπλήρωσης του διδακτικού τους ωραρίου (άλλωστε διανύουμε τον μήνα Φεβρουάριο), αλλά για να συμπληρώσουν σε κάποια άλλη σχολική μονάδα το ήδη πλήρες υποχρεωτικό ωράριο της οργανικής τους;
  • Όσοι μη έχοντες οργανική θέση μετακινούνται σε πέντε (!) σχολικές μονάδες, που είναι το ανώτατο όριο που θέτει ο Νόμος και δεν συμπληρώνουν το πλήρες υποχρεωτικό τους ωράριο, θα μετακινηθούν επιπλέον, αψηφώντας την επιταγή του Νόμου;
  • Θα παραβλεφθεί το κριτήριο της αρχαιότητας στην οργανική τοποθέτηση και των ετών προϋπηρεσίας για να μετακινηθεί ο υπάλληλος; Ως γνωστόν, οι μετακινήσεις μεσούσης της σχολικής χρονιάς, γίνονται για ειδικό λόγο (όχι γιατί ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι μας λείπουν οι εκπαιδευτικοί που αδυνατούμε να προσλάβουμε) και πρέπει να υπηρετούν το αίσθημα δικαίου, όπως αυτό το ορίζεται σε μια ευνομούμενη κοινωνία.
  • Πόσο ισότιμα άραγε παρέχεται το μορφωτικό αγαθό, όταν στερείται η δυνατότητα της ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητή που την έχει ανάγκη…!

Καταλήγουμε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου πρόκειται να φέρει ανατροπές στη ζωή και την υπηρεσιακή κατάσταση αρκετών εκπαιδευτικών. Πρόκειται να καταστρατηγήσει ποιοτικά χαρακτηριστικά και εγγυήσεις που οι ίδιοι οι Νόμοι μας παρέχουν. Μοιάζει περισσότερο με τακτική δαιμονοποίησης ορισμένων ειδικοτήτων, παρά με ένα δίκαιο νομοθέτημα.

Καλούμε Δ/ντές, Εκπαιδευτικούς και συνδικάτο σε αυξημένη εγρήγορση και καταγγελία κάθε αντίστοιχης προσπάθειας.

ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ