ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2015-2016

Συναδελφισσες, Συνάδελφοι

 

Σας ενημερώνουμε ότι :

 

1.Η συνδρομή για τους αναπληρωτές συναδέλφους μας για την συνδικαλιστική χρονιά 2015-2016 διαμορφώνεται  στα 24€.

  1. Η συνδρομή για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο νομό μας διαμορφώνεται στα 42€.

 

2.Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνει από τα μέλη του ΔΣ από την επόμενη Δευτέρα 04/04/2016 έως και την Τετάρτη 06/04/2016 όταν θα επισκεφτούν τις σχολικές μονάδες στα πλαίσια των κλιμακίων ενημέρωσης για την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ που θα  πραγματοποιηθεί στις 07/04/2016.Οι αναπληρωτές και οι αποσπασμένοι  συνάδελφοι με την συνδρομή τους θα εγγράφονται σε ειδικούς καταλόγους που θα έχουν μαζί τους τα μέλη του ΔΣ και θα  πάρουν την απόδειξη είσπραξης στη Γενική Συνέλευση στις 31/05/2016.

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες να ενημερώσουν όλους τους αναπληρωτές και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς  των σχολικών τους μονάδων.