Ενημερωτικό Σημείωμα Του αιρετού Καγκέλη Γιώργου

Ενημερωτικό Σημείωμα – Απρίλιος  2016

Του αιρετού Καγκέλη Γιώργου, Τηλ. 6974881497  Email:  georgekage[email protected]gmail.com

και του αναπληρωτή αιρετού Μηνάογλου Κωνσταντίνου

(εκλεγμένων με το Ενιαίο Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο Ν. Χαλκιδικής)

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Τρίτη, 5  Απριλίου 2016, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδρίασε και συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

  • Χορήγηση άδειας άσκησης εξωδιδακτικού έργου με αμοιβή.

Αφού εξετάστηκαν οι βεβαιώσεις που προσκόμισε, χορηγήθηκε σε συνάδελφο (ΠΕ 06) άδεια να ασκήσει εξωδιδακτικό έργο με αμοιβή. (Ομόφωνα)

  • Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σε συνάδελφο (ΠΕ 70).  (Ομόφωνα)

3ο.     Τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ 06.

Προτάθηκε από την Πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ και έγινε ομόφωνα αποδεκτή, η τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ 06, η οποία επέστρεψε στο ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής μετά την ανάκληση της μετάθεσης της, στο 2ο Δ. Σχ. Πολυγύρου για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.  .

 

  • Επίσης συνεδρίασε το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ για να ανακοινώσει τον πίνακα των υποψηφίων για τη θέση του διευθυντή στο Δ. Σχ. Αγ. Νικολάου, η οποία έμεινε κενή μετά την αυτοδίκαιη παραίτηση του Διευθυντή του σχολείου λόγω ανάληψης καθηκόντων αντιδημάρχου στον Δήμο Σιθωνίας.

About Sechal Αριστοτέλης