ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΘΕΜΑ:ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/04/2016

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 το ΔΣ του Συλλόγου καλεί τα μέλη του  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Παρασκευή 15/04/2016  και ώρα 16:00 στο 2ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου με θέματα :

1)Σχέδιο νόμου για συγχωνεύσεις –καταργήσεις Νηπιαγωγείων

2)Σχέδιο νόμου για προσλήψεις Αναπληρωτών.

Στη συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ½ των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 18/04/2016  στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα και απαιτείται η παρουσία του 1/3 των μελών. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία τότε η τρίτη προσπάθεια πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ( με το 1/5 των μελών) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/04/2016  και ώρα 16:30  στο 2ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου