Ενημερωτικό Σημείωμα Αιρετού Χρήστου Βογιατζή

 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΗΛ. 6944626643                                                                        

e-mail:crvogiatzis@gmail.com                                                                    

Ενημερωτικό Σημείωμα

Χαλκιδική, 10/05/2016

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Ο Υπουργός Παιδείας με την Υπ΄ Aριθμ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 απόφασή του, ρύθμισε τη λειτουργία του σχολείου για το επόμενο Σχολικό Έτος 2016-2017, συρρικνώνοντας ουσιαστικά το ωράριο των εκπαιδευτικών με άμεσο αποτέλεσμα τους μηδενικούς διορισμούς, τις μηδενικές αποσπάσεις και τις ελάχιστες έως καθόλου προσλήψεις αναπληρωτών. Χιλιάδες θέσεις εκπαιδευτικών –δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων-χάνονται από την κατάργηση των σχολείων ΕΑΕΠ.

Στη συνεδρίαση της Βουλής στις 6-5-2016, ψηφίστηκαν οι παρακάτω τροπολογίες που αφορούν τους  εκπαιδευτικούς:
1. «Αίτηση παραίτησης μόνιμου/ης εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου». Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το Σχολικό έτος 2016-2017. Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών που υποβλήθηκαν το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση. Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην υπηρεσία τους έως το τέλος του διδακτικού έτους και έως τότε τους καταβάλλεται και ο μισθός τους. Η συγκεκριμένη τροπολογία είναι θετική γιατί οι συνάδελφοι/ισσες που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης θα συνταξιοδοτηθούν με το παλαιό σύστημα χωρίς τις μειώσεις. 
2. Η κατανομή των οργανικών θέσεων κατά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Σχολικής Μονάδας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.
3. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, μπορούν να απασχολούνται για τη συμπλήρωση του: α) Σε ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο σχολείο, β) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο σχολείο, γ) Σε υπηρεσίες διοίκησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που υπηρετούν. Την απόφαση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου λαμβάνει ο/η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και έγκριση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης. 
4. Οι κενές θέσεις στα Πειραματικά Σχολεία μπορούν να καλύπτονται με αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών, αυξημένων προσόντων, ενός διδακτικού έτους με απόφαση του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
5. Τα Νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων, ορίζονται σε μονοθέσια και πολυθέσια. Η οργανικότητα των Νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία Νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/25 και όχι λιγότερο από 1/14 και 1/5 για απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές.

  1. Οι εγγραφές μαθητών γι’ αυτούς που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά το Σχολικό Έτος 2017-2018 θα γίνουν από 1 έως 20 Μαΐου του 2017.

 

Με βάση τα παραπάνω το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής συνεδρίασε  την Τρίτη  10/05/2016 με θέματα:

Α) Οργανικά κενά εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής.

Στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής έχουν κατατεθεί οι παρακάτω αιτήσεις συνταξιοδότησης:

ΠΕ70 Δάσκαλοι: 4

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: 1

Με βάση τα σημερινά στοιχεία, τις υπουργικές αποφάσεις και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης (εφόσον δεν υπάρξει ανάκληση) στη Χαλκιδική, τα οργανικά κενά  είναι τα παρακάτω:

ΠΕ70 Δασκάλων: κενά 5 στη διάθεση 1

ΠΕ60 Νηπιαγωγών: κενά 1 στη διάθεση 0

ΠΕ06 Αγγλικών: κενά 21 στη διάθεση 22

ΠΕ11Φυσ. Αγωγής : κενά 7 στη διάθεση 19

Τα παραπάνω στοιχεία ενδέχεται να τροποποιηθούν μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων ή και των πιθανών μετατάξεων.

Β) Μετακίνηση νηπιαγωγών.

Από τη Δευτέρα 9/5/16 έχει δημιουργηθεί κενό εκπαιδευτικού ΠΕ60 στο 2ο Νηπ. Συκιάς, το οποίο λειτουργεί ως κλασικό, από επαπειλούμενη κύηση. Με πρόταση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης μετακινήθηκε εκπαιδευτικός μόνιμη από το Νηπιαγωγείο Ν. Μαρμαρά στη Συκιά και στο Ν. Μαρμαρά τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός ΕΣΠΑ αναπληρώτρια ΠΕ60. Η μετακίνηση έγινε εξαιτίας του γεγονότος ότι στη θέση αυτή μπορεί να τοποθετηθεί μόνο μόνιμος εκπαιδευτικός ή αναπληρωτής του τακτικού προϋπολογισμού αλλά η εκπαιδευτικός που προσλήφθηκε είναι για ολοήμερο νηπιαγωγείο. Οι εκπαιδευτικοί που θα μετακινηθούν θα εναλλάσσονται στη μετακίνηση ανά εβδομάδα έως το τέλος Μαΐου. Οι αιρετοί αντιδράσαμε στην πρόταση της  Διοίκησης  και η μετακίνηση πέρασε κατά πλειοψηφία 3-2.

Είναι εύλογες οι διαμαρτυρίες των γονέων και των εκπαιδευτικών όταν γίνονται τέτοιες μετακινήσεις  μόλις 1,5 μήνα προ του τέλους της σχολικής χρονιάς.

 

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώνω.

 Χρήστος    Βογιατζής

Αιρετός όλων των συναδέλφων