ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Το Δ. Σ. του συλλόγου μας καλεί τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 25 Μαΐου   και ώρα 09:00 στο 3ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου.  Στη συνέλευση απαιτείται η παρουσία του 2/3 των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα και απαιτείται η παρουσία του ½ των μελών . Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την  Τρίτη 31 Μαΐου και ώρα  09:00 στο 2ο Δημ. Σχολείο Πολυγύρου και απαιτείται η παρουσία του 1/3 των μελών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 

 • ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 5’

1ο ΘΕΜΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 • ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.
  • Εκπρόσωπος ΔΟΕ 10’
  • Αιρετοί ΑΠΥΣΠΕ 08’
  • Μεμονωμένοι: 3’
  • Παρατάξεις: 10’

         Σημείωση: Τα πεπραγμένα της Δ.Ο.Ε. δεν θα διαβαστούν, αφού  έχουν σταλεί στα Σχολεία.

 • ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

       ( Οικονομικά, εργασιακά, εκπαιδευτικά, Πρόγραμμα Δράσης,Συνταξιοδοτικά κ.α.)

 • Μεμονωμένοι: 3’
 • Παρατάξεις: 10’

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
 • ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ