Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού Καγκέλη Γιώργου

Ενημερωτικό Σημείωμα – Μάιος  2016

 

 

Του αιρετού Καγκέλη Γιώργου, Τηλ. 6974881497  Email:  georgekage[email protected]gmail.com

και του αναπληρωτή αιρετού Μηνάογλου Κωνσταντίνου

(εκλεγμένων με το Ενιαίο Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο Ν. Χαλκιδικής)

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Την Πέμπτη 19  Μαΐου 2016, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδρίασε και συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

 

  • Εξέταση πρότασης Δ.Σ. Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής.

Δεν συζητήθηκε στην ουσία της η πρόταση του Δ.Σ. του συλλόγου για  ανάπτυξη ενός τμήματος κλασικού στο 1ο Νηπιαγωγείο Συκιάς γιατί θεωρήθηκε ασαφής από την πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ.

 

  • Ορισμός προϊσταμένης 2ου Νηπιαγωγείου Συκιάς.

Προτάθηκε από την πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ και έγινε αποδεκτή με ψήφους 3 – 2 (μειοψήφησαν οι δύο αιρετοί) η τοποθέτηση συναδέλφου εκπαιδευτικού ΠΕ 60 ως προσωρινής προϊσταμένης, χωρίς δικαίωμα λήψης επιδόματος, στο 2ο Νηπιαγωγείο Συκιάς. H πλειοψηφία αποφάσισε την αλλαγή της απόφασης της Τρίτης 10 Μαΐου για εβδομαδιαία εναλλαγή τριών συναδέλφων από τα Νηπιαγωγεία Ν. Μαρμαρά στο 2ο Συκιάς, με την απόσπαση μίας πλέον έως το τέλος του σχολικού έτους. Η συγκεκριμένη συνάδελφος μετακινείται από το Νηπιαγωγείο Ν. Μαρμαρά, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ίδια αλλά και για τους μαθητές που  είχε υπ’ ευθύνη της το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

3ο.     Ορισμός προϊσταμένης 2ου Νηπιαγωγείου Κασσανδρείας.

 

Προτάθηκε από την πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ και έγινε αποδεκτή η τοποθέτηση συναδέλφου εκπαιδευτικού ΠΕ 60 ως προσωρινής προϊσταμένης, με δικαίωμα λήψης επιδόματος, στο 2ο Νηπιαγωγείο Κασσανδρείας. (Ομόφωνα).

 

4ο.      Αδεια εξωδιδακτικού έργου.

 

Χορηγήθηκε σε αναπληρωτή συνάδελφο (ΠΕ 19) άδεια να ασκήσει εξωδιδακτικό έργο με αμοιβή έως τις 21/6. (Ομόφωνα)

Να ενημερώσουμε εδώ ότι μετά από ερώτηση στο Υπουργείο Παιδείας, ελήφθη η απάντηση ότι δεν υφίσταται ο περιορισμός των δέκα (10) ωρών κατ’ ανώτατο όριο για άσκηση εξωδιδακτικού έργου και να επιστήσουμε τη προσοχή στους συναδέλφους στο ότι η άσκηση εξωδιδακτικού έργου χωρίς την πρότερη λήψη αδείας από το υπηρεσιακό συμβούλιο ενέχει τον κίνδυνο διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος, συνεπώς δεν μπορεί να χορηγηθεί αναδρομικά άδεια στην περίπτωση αυτή.

 

 

  .

 

 

Υ.Γ.   Κάθε συνάδελφος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερες διευκρινίσεις. Εφόσον το επιθυμεί κάποιος συνάδελφος μπορεί να λαμβάνει στο προσωπικό του email τα ενημερωτικά δελτία για τις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ.  

About ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΝΟΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ