Εκδήλωση της Δ.Ο.Ε. στην Αθήνα, στις 4 Ιουνίου, με θέμα ‘’Το Νηπιαγωγείο που βιώνουμε, που μας αξίζει’’

Εκδήλωση της Δ.Ο.Ε. στην Αθήνα, στις 4 Ιουνίου, με θέμα

‘’Το Νηπιαγωγείο που βιώνουμε, που μας αξίζει’’

 

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,

 

στην εκδήλωση της Ομοσπονδίας στην Αθήνα συμμετείχαμε εκ μέρους του συλλόγου μας 4 μέλη, οι 2 αιρετοί και 2 μέλη του Δ.Σ., εκ των τελευταίων το ένα μέλος με την ιδιότητα του νηπιαγωγού. Παρά τη σημασία της εκδήλωσης, που ομόφωνα αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να πραγματοποιηθεί, η εκδήλωση δεν προσέλκυσε παρά μόνο 70 συμμετέχοντες, στην πλειοψηφία τους νηπιαγωγούς.

 

Στην κεντρική εισήγηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας για τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στην Προσχολική, ιδιαίτερη μνεία έγινε στην προσπάθεια ενίσχυσης του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στην πρόσκληση για ‘’παραλαβή δηλώσεων από όλους τους ενδιαφερόμενους’’ γονείς. Επιπρόσθετα ενημερωθήκαμε πως ήδη έχει κληθεί η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ να γνωμοδοτήσει επί του ζητήματος, προφανώς επικαλούμενη άρθρα του Συντάγματος και νομοθετικό πλαίσιο για την εκπαίδευση.

 

Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι: Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου και ο Γιώργος Τσιάκαλος, Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Παν/μίου. Ο πρώτος αφιέρωσε το χρόνο του σε μια σύντομη αναδρομή της προσχολικής εκπαίδευσης έως σήμερα και στην παρουσίαση της κτιριακής υποδομής των Νηπιαγωγείων της Ρόδου. Ο δεύτερος ανέδειξε το ρόλο των νηπιαγωγών στην ανάπτυξη δημιουργικών και εκπαιδευτικών δράσεων στους χώρους διαβίωσης των προσφύγων σε εθελοντική βάση, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία. Παράλληλα, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στο μορφωτικό ρόλο/πλούτο που παρέχεται στις νέες γενιές μέσα από τυπικές ή άτυπες δομές, αναδεικνύοντας εμμέσως το ρόλο και στη σημασία της Προσχολικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην έννοια ‘’δημόσιος πλούτος’’ στην εκπαίδευση που σηματοδοτεί το ενδιαφέρον μιας πολιτείας, επιπρόσθετα της έννοιας ‘’κρατικό ενδιαφέρον και προσφορά’’.

 

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν περισσότεροι από 50 συνάδελφοι και συναδέλφισσες της Προσχολικής Εκπαίδευσης με κοινό πλαίσιο διεκδίκησης: τους μόνιμους διορισμούς, τη νομοθετική ρύθμιση του διδακτικού ωραρίου των ΠΕ60, την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, τη διαφύλαξη του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και την ανάγκη εξειδίκευσης της πρότασης της Δ.Ο.Ε. για παραλαβή όλων των αιτήσεων ενδιαφερόμενων για το Ολοήμερο. Ιδιαίτερα στο τελευταίο, πλειάδα ομιλητών ζήτησε από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να προστεθεί στην πρόσκληση της Ομοσπονδίας η παροχή συνδικαλιστικής κάλυψης προς όλους τους Προϊστάμενους, πράξη που αναμένουμε να υιοθετηθεί.

 

Εκ μέρους της αντιπροσωπείας του Συλλόγου Χαλκιδικής έλαβε το λόγο ο νηπιαγωγός και μέλος του Δ.Σ. που παρευρέθη διαβάζοντας το ψήφισμα που ως Ενιαίο Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο καταθέσαμε στη Γ.Σ. της 31ης Μαϊου και εγκρίθηκε ως διεκδικητικό πλαίσιο για την Προσχολική εκπαίδευση, το οποίο και παρατίθεται στη συνέχεια.  Επιπρόσθετα, στο μικρό χρονικό διάστημα τοποθέτησης, θέσαμε τα εξής ζητήματα εκφράζοντας την προσωπική μας θέαση:

1) την ανάγκη, έστω και σήμερα, εξαντλητικής συγκριτικής έρευνας, είτε από το επιστημονικό όργανο της Δ.Ο.Ε., το ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, είτε από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα για την εξελικτική μαθησιακή και κοινωνική πορεία μαθητών που φοίτησαν σε Νηπιαγωγείο, επί δύο ή ένα έτος, σε κλασικό ή ολοήμερο τμήμα, ως στοιχείο ανάδειξης τελικά της σημασίας και του ρόλου της Προσχολικής Εκπαίδευσης στη μελλοντική σχολική σταδιοδρομία και στην πρόσληψη κοινωνικο-συναισθηματικών χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν μια πειστική πρόταση/απόδειξη προς τους γονείς αλλά και τους κυβερνώντες. Στόχος είναι η ερευνητική απόδειξη όσων η βιβλιογραφία υποθέτει, όσων οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουμε και η απαίτηση καθιέρωσης της δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης σε νέα βάση, με επιστημονικά τεκμήρια αποτελεσματικότητας.

2) ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιήσαμε στην ανάγκη αντικατάστασης του θεσμού των μονοπρόσωπων παιδαγωγικών οργάνων, Σχολικών Συμβούλων, με τις Ομάδες Διδακτικής/Παιδαγωγικής Συμβουλευτικής, ως μόνη ρεαλιστική απάντηση στην εντοπισμένη ασυνέπεια να υιοθετούμε και να εφαρμόζουμε αναλυτικό πρόγραμμα βασισμένο στη διαθεματικότητα, αλλά να κατευθυνόμαστε μονοδιάστατα από συναδέλφους που έχουν εξειδίκευση αποκλειστικά σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Έτσι προτείναμε, τη στελέχωση του νέου αυτού οργάνου από πλειάδα συναδέλφων με προϋπηρεσία στην τάξη και με επαυξημένα προσόντα επί παραδείγματι στις θεματικές: φυσικές επιστήμες, γλώσσα, μαθηματικά, εικαστικά, μουσική, νέες τεχνολογίες κ.α.

3) απέναντι στη διάχυτη αίσθηση για την Προσχολική εκπαίδευση και τους ΠΕ60 ως τους ‘’φτωχούς συγγενείς’’ της Ομοσπονδίας, την έναρξη συζήτησης από τις παρατάξεις και τη βάση, για καταστατική αλλαγή που θα προβλέπει υποχρεωτική αναλογική συμμετοχή/ποσόστωση για νηπιαγωγούς στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η ποσόστωση αυτή σηματοδοτεί την υποχρεωτική συμμετοχή 2 νηπιαγωγών στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται τα θέματα της Προσχολικής Εκπαίδευσης να τεθούν σε νέα βάση, σε νέα ιεραρχία στα αιτήματα, διαχρονικά και μη, των εκπαιδευτικών προς την κοινωνία και τις πολιτικές ηγεσίες.

 

Συνάδελφοι για το σχολικό έτος που λήγει, στην Προσχολική Εκπαίδευση φοίτησαν 141.201 μαθητές, εκ των οποίων νήπια 86.419 και προνήπια 54.782, ενώ το σύνολο των εργαζόμενων συναδέλφων (μόνιμοι και αναπληρωτές) ανήλθε σε 12.773. Οι μειώσεις του μαθητικού δυναμικού ετησίως είναι αποκαρδιωτικές. Δυστυχώς, παρά τις προειδοποιήσεις του συνδικάτου, δεν έχει εμπεδωθεί ακόμα στον εκπαιδευτικό κόσμο η επικείμενη εκπαιδευτική πολιτική ακύρωσης όσων σήμερα γνωρίζουμε για την Προσχολική Εκπαίδευση. Συνάδελφοι, η εκπαιδευτική πολιτική που θα εφαρμοστεί προβλέπει μεταβολή ωραρίων, αλλαγή θεσμικού πλαισίου για τους παιδικούς σταθμούς και ρυθμίσεις εις βάρος των ΠΕ60 καθορισμό διδακτικού και υπηρεσιακού ωραρίου. Τον Σεπτέμβριο θα βρούμε ένα διαφορετικό περιβάλλον Προσχολικής Εκπαίδευσης.

 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΗΦΙΣΜΑ

 • Δομική αναδιάρθρωση της Προσχολικής Αγωγής με επέκταση της υποχρεωτικότητας φοίτησης στα 2 χρόνια με αντίστοιχους περιορισμούς στη δυνατότητα επιλεκτικής ή μερικής φοίτησης.
 • Κατάργηση του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου με την αύξηση των μαθητών για τη λειτουργία νηπιαγωγείου και φυσικά της εγκυκλίου εγγραφής μαθητών στα ολοήμερα τμήματα προσχολικής αγωγής με προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας των γονέων.
 • Ένταξη ειδικών παιδαγωγών σε κάθε περίπτωση που το διδακτικό προσωπικό κρίνει και αξιολογεί ανάγκη αντίστοιχη.
 • Θεσμοθέτηση του ωραρίου των νηπιαγωγών με αναγωγή όλων των ωρών εργασίας σε διδακτικό ωράριο και νομοθετική ρύθμιση της υπηρεσιακής ωρίμανσης με εφαρμογή μείωσης του ωραρίου κατά το πρότυπο των άλλων κλάδων.
 • Αλλαγή του κλάσματος αναλογίας εκπαιδευτικού και μαθητών σε 1:15.
 • Καθιέρωση υποχρεωτικών προσλήψεων βοηθητικού προσωπικού από τους Δήμους, σε καθαρίστριες και τραπεζοκόμους για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία.
 • Μείωση ωραρίου νηπιαγωγών που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένων.
 • Αναμοριοδότηση όλων των νηπιαγωγείων.
 • Εφαρμογή δυνατότητας αποχής από τα διδακτικά καθήκοντα, με άδεια μετ’ αποδοχών για ένα έτος ανά δεκαετία διδακτικής υπηρεσίας προς αποφυγή burn out, αλλά και δυνατότητα επιλογής μεταξύ τάξης ή υποστηρικτικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος (αποσπάσεις σε πανεπιστημιακά τμήματα προσχολικής, υπηρεσία σε δομές υποστήριξης έργου ανά διεύθυνση κλπ) μετά τα 22 έτη διδακτικής προϋπηρεσίας.
 • Κατάργηση των σχολικών συμβούλων και δημιουργία ομάδας διδακτικής συμβουλευτικής ανά Δ/νση Εκπαίδευσης για την Προσχολική Αγωγή με εξειδικευμένους συνεργάτες/επιστήμονες.
 • Έλεγχος όλων των κτιριακών υποδομών και υποχρεωτική έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας αιθουσών σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.
 • Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας υποστηρικτικών διδακτικών εφαρμογών για τον κλάδο με βίντεο και εξ αποστάσεως επιμορφώσεις.
 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε συναδέλφους ΠΕ60 που προσέφεραν αντίστοιχο έργο προσχολικής αγωγής σε δομές των Δήμων, υπό το καθεστώς Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με μόνη προϋπόθεση η σύμβαση να αναγράφει το λεκτικό απασχόλησης ως ‘’νηπιαγωγού’’.

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

About ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΝΟΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ