Ενημερωτικό Σημείωμα – Ιούλιος 2016 του αιρετού Καγκέλη Γιώργου

Ενημερωτικό Σημείωμα – Ιούλιος  2016

 

 

Του αιρετού Καγκέλη Γιώργου, Τηλ. 6974881497  Email:  georgekage[email protected]gmail.com

και του αναπληρωτή αιρετού Μηνάογλου Κωνσταντίνου

(εκλεγμένων με το Ενιαίο Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο Ν. Χαλκιδικής)

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

σήμερα Τρίτη 26  Ιουλίου 2016, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδρίασε και συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

 

  • Οριστική τοποθέτηση-βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11

(Β’ και Γ’ φάση) Γενικής Αγωγής.

Τοποθετήθηκαν στα εναπομείναντα κενά οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που δεν είχε καταστεί δυνατόν να τοποθετηθούν κατά την Α’ ΦΑΣΗ βάση των αιτήσεων τους,. (Τα ονόματα και οι τοποθετήσεις των συναδέλφων υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΠΕ Χαλκιδικής)

 

  • Κατανομή των σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Ν. Χαλκιδικής σε ομάδες σχολείων και καθορισμός όμορων ομάδων σχολείων.

Έγινε επικαιροποίηση του πίνακα που καθορίζει τη σειρά των όμορων ομάδων του νομού για το σχολικό έτος 2016-2017.

 

About ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΝΟΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ