Αμπελίδης Αναστάσιος     Αιρετός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής  -Φεβρουάριος 2018

Αμπελίδης Αναστάσιος                                   Φεβρουάριος 2018

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής                           Προς όλους

e-mail:ampelidis@sch.gr                           Τους συναδέλφους

Εκπαιδευτικούς και το ΔΣ του Συλλόγου

τηλ. 6974107113                                     Χαλκιδικής  «Αριστοτέλης»

 

Συνάδελφοι – ισσες

 

Το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής συνεδρίασε στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στον Πολύγυρο με κύριο θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Π/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις  περσινές μόνον συνταξιοδοτήσεις και όχι και αυτών που θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2018 λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης , τον συνυπολογισμό των περσινών καταργήσεων σχολείων, συγχωνεύσεων, προαγωγών και ιδρύσεων, των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών  στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-18 και  τον  αριθμό  των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία και η θητεία τους λήγει έως και 31-08-2018, αλλά  και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 και του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/1996, προκύπτουν, για το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής,  τα παρακάτω δεδομένα:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΕ05:  Οργανικές θέσεις  3, Οργανικά ανήκοντες 3, Κενά 0
ΠΕ06:
 Οργανικές θέσεις  46, Οργανικά ανήκοντες 45 , Έλλειμμα 1
ΠΕ07:
Οργανικές θέσεις  3, Οργανικά ανήκοντες 3, Κενά 0
ΠΕ11: Οργανικές θέσεις  54, Οργανικά ανήκοντες 59, Πλεόνασμα 5
ΠΕ16: Οργανικές θέσεις  21, Οργανικά ανήκοντες 4, Έλλειμμα 17
ΠΕ19/20: Οργανικές θέσεις  6, Οργανικά ανήκοντες 6, Κενά 0
ΠΕ60: Οργανικές θέσεις  177, Οργανικά ανήκοντες 179, Πλεόνασμα 2
ΠΕ70:
Οργανικές θέσεις  508, Οργανικά ανήκοντες 522, Πλεόνασμα 14

Στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι συνάδελφοι του καταργημένου Δημοτικού σχολείου Ν. Φλογητών- Ν. Πλαγίων οι οποίοι μετά την κατάργησή του αντιστοιχούν αριθμητικά στο σύνολο των οργανικών θέσεων των δύο νέων σχολικών μονάδων και μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, κατά προτεραιότητα και συγκρινόμενοι μεταξύ τους να καταλάβουν οργανική θέση σε αυτές τις δύο νέες σχολικές μονάδες.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΣΜΕΑΕ &ΤΕ)
ΠΕ11:
Οργανικές θέσεις  2, Οργανικά ανήκοντες 2, Κενά 0
ΠΕ60:
Οργανικές θέσεις  4, Οργανικά ανήκοντες 3, Διαπιστώνεται 1 κενό το οποίο όμως λόγω έλλειψης μαθητών δεν δίνεται , άρα Κενά 0
ΠΕ70:
Οργανικές θέσεις  46, Οργανικά ανήκοντες 13, Έλλειμμα 33

Θα παρακολουθώ καθημερινά τα προβλήματα και τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνω εκ νέου.

Αμπελίδης Τάσος

 

 

 

 

About ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΝΟΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ