Αμπελίδης Αναστάσιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής-Ιούλιος 2018

Αμπελίδης Αναστάσιος Ιούλιος 2018
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής Προς όλους
e-mail:[email protected] Τους συναδέλφους
Εκπαιδευτικούς και το ΔΣ του Συλλόγου
τηλ. 6974107113 Χαλκιδικής «Αριστοτέλης»

Συνάδελφοι – ισσες

Το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής συνεδρίασε στις 3&4/07/2018 σε εφαρμογή της εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς».
Εκτίμησή μου είναι πως η συγκεκριμένη εγκύκλιος κινείται σε θετική κατεύθυνση καθώς πάγιο αίτημα του κλάδου ήταν οι υπηρεσιακές μεταβολές να πραγματοποιούνται εγκαίρως έτσι ώστε οι συνάδελφοι -ισσες να μην είναι σε καθεστώς “ομηρείας” όλο το καλοκαίρι, αλλά αντίθετα να μπορούν να προγραμματίσουν εγκαίρα τη ζωή τους.
Για να στεφθεί όμως με απόλυτη επιτυχία προϋπόθεση είναι να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αποσπάσεις σε φορείς, η β΄ φάση των αποσπάσεων καθώς και οι πιθανές ανακλήσεις έτσι ώστε να εξάγονται τα λειτουργικά κενά με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να ελεγχθούν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και να προγραμματιστούν από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ).
Τα πιθανά λειτουργικά κενά από άδειες, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούν να προβλεφθούν καθώς συναρτώνται από αστάθμητους παράγοντες.
Τα παραπάνω κατέθεσα στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής θεωρώντας χρέος μου να δοθούν προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών και να μην αφορίζουμε εξ ορισμού κάθε ενέργεια του ΥΠΠΕΘ.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν τα παρακάτω:,
1. Τοποθέτηση Οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70
Οι εκπαιδευτικοί που παρέμειναν οργανικά υπεράριθμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του ΠΔ 100/97 προηγούνται έναντι όλων των υποψηφίων για τοποθέτηση. Οι τοποθετήσεις ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Χαλκιδικής.

2. Ανακοίνωση λειτουργικών υπεραριθμιών ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11
Οι λειτουργικές υπεραριθμίες ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Χαλκιδικής

3. Ανακοίνωση λειτουργικών κενών ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής
Τα κενά ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Χαλκιδικής

4. Ανακοίνωση λειτουργικών κενών σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής
Τα κενά ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Χαλκιδικής

5. Κατάρτιση Χρονοδιαγράμματος για τοποθέτηση εκπαιδευτικών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
5.07.2018
Ανακοίνωση λειτουργικών κενών- υπεραριθμιών κλάδων ΠΕ60,ΠΕ70, ΠΕ11 και ΠΕ06.

Από 5.07.2018 έως 9.07.2018 και ώρα 10:00 π.μ
Υποβολή δηλώσεων των εκπαιδευτικών, που ανήκουν σε σχολική μονάδα στην οποία προκύπτει λειτουργική υπεραριθμία, (επισυνάπτεται excel) αν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι
9 Ιουλίου 2018
Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ –
Χαρακτηρισμός (ονομαστικά) των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών
Από 9.07.2018 έως 12.07.2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης των χαρακτηρισμένων υπεράριθμων εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ11, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.
12 Ιουλίου 2018
Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ –
Τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.
Ανακοίνωση εναπομεινάντων λειτουργικών κενών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11.
Ανακοίνωση λειτουργικών κενών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ16 και ΠΕ86
12.07.2018 έως 16.07.2018
Υποβολή αίτησης-δήλωσης τοποθέτησης των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων που αποσπάστηκαν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Χαλκιδικής για σχολικές μονάδες Γενικής Αγωγής, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. όλων των ειδικοτήτων.
Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης των εκπαιδευτικών (εφόσον το επιθυμούν) που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής και έχουν ήδη υποβάλει δήλωση απόσπασης.

20 Ιουλίου 2018
Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά.

Επισημαίνεται ότι λειτουργικά κενά είναι εν δυνάμει όλα τα σχολεία της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώνουν τα σχολεία, που επιθυμούν.
Οι συνάδελφοι μπορούν να δηλώσουν έως 20 σχολικές μονάδες ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι λειτουργικό κενό.
Θα παρακολουθώ καθημερινά τα προβλήματα και τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνω εκ νέου.

Αμπελίδης Τάσος

About ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΝΟΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ