ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 6944626643
Χαλκιδική, 16/07/2019
Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Την Τρίτη 16/07/2019 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής με τα παρακάτω θέματα Η.Δ. και αποφάσισε:
1. Υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών Μονάδων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 Αγγλικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για βελτίωση/οριστική τοποθέτηση
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλλαν αίτηση για μετάθεση (βελτίωση θέσης) ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες της περιοχής μετάθεσης Χαλκιδικής, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση / βελτίωση θέσης έως και τη Δευτέρα 22-07-2019 (άρθρο 15, παρ. 7 του ΠΔ 50/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 7 του Π.Δ 100/1997).
Στις δηλώσεις τους, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναγράφουν, κατά σειρά προτίμησης, μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) μεταξύ των οποίων μπορούν να συμπεριλάβουν, εκτός των οργανικών κενών και τα κενά εκείνα που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων. Όσοι εκπαιδευτικοί παραμείνουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής μετά την Α’φάση των οριστικών τοποθετήσεων, θα τοποθετηθούν στις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις στηΒ’ φάση τοποθετήσεων.
Οι αιτήσεις τοποθέτησης για τη Β΄ φάση τοποθετήσεων θα γίνονται από 23/7 έως 25/07/2019. Το ΠΥΣΠΕ τοποθέτησης θα πραγματοποιηθεί 25/07/2019.
Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η Γ’ φάση τοποθέτησης.
2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών όλων των κλάδων της Π.Ε. Χαλκιδικής για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, για το διδακτικό έτος 2019-2020
Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΠΕ (είτε από Γενική Αγωγή σε Γενική Αγωγή, είτε από Ειδική Αγωγή σε Ειδική Αγωγή), να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής, από την Τρίτη 16-7-2019 μέχρι την Τετάρτη 31-7-2019.
Πληροφορίες για τις Σχολικές Μονάδες του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής μπορώ να σας δώσω επικοινωνώντας μαζί μου αλλά και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής Π.Ε Χαλκιδικής.
3. Λειτουργικότητα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χαλκιδικής.
Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής έγινε μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με τη λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020. Η εκτίμηση έγινε με βάση των αριθμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών που βρίσκονται οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής θα συνεδριάσει και θα ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα ενεργειών για λειτουργικές υπεραριθμίες και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής.

ΓΙΑ ΟΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ.

Χρήστος Βογιατζής
Αιρετός όλων των συναδέλφων

 

About ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΝΟΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ