ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙ ΟΧΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙ ΟΧΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

About ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΝΟΤ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ