«Αιφνιδιαστική και αυθαίρετη αλλαγή των όρων υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης στις ΤΠΕ»

                                                                                  ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ  31-03-2012

                                                                                       ΠΡΟΣ :Δ.Ο.Ε.

                                                                                                         Μ.Μ.Ε.

 

 

Θέμα: «Αιφνιδιαστική και αυθαίρετη αλλαγή των όρων υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης στις ΤΠΕ»

 

κ. Πρόεδρε

 

Για άλλη μια φορά  η πολιτεία υφάρπαξε την εργασία  μας και αφήνει απλήρωτους  εκπαιδευτικούς που πρόσφεραν έργο, υπογράφοντας  αποφάσεις με αναδρομική ισχύ.

Οι επιμορφωτές Β΄ Επιπέδου  υλοποιούν την Γ΄ περίοδο προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Οκτώβριος 2011- Μάρτιος 2012).

Κατά τις προηγούμενες επιμορφωτικές περιόδους έλαβαν αμοιβές με βάση το δελτίο του έργου, το οποίο ορίζει ξεκάθαρα το ύψος αυτών των αμοιβών. Το ίδιο δελτίο έργου ίσχυε και κατά την έναρξη της Γ΄ Επιμορφωτικής περιόδου. Αποδεχτήκαν λοιπόν και την τρέχουσα συνεργασία με βάση τα ισχύοντα στις προηγούμενες περιόδους.

 Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 22331/12 (ΦΕΚ – 673 Β/7-3-2012) που δημοσιεύθηκε λίγο πριν τη λήξη της επιμορφωτικής περιόδου, αθετεί μονομερώς και αναδρομικά, από 24-05-2011, αυτή τη συμφωνία θέτοντας τέτοια όρια στις αμοιβές  που δεν επιτρέπουν να λάβουν αμοιβές για το σύνολο του επιμορφωτικού έργου που έχουν ήδη προσφέρει και το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Θεωρούμε ότι η εν λόγω απόφαση είναι κατάφορα άδικη και ανήθικη.

Είναι συνέχεια των απαράδεκτων περικοπών στο σύνολο της παιδείας που υποβαθμίζουν το εκπαιδευτικό έργο,  και την προσφορά των εκπαιδευτικών αλλά και πιο συγκεκριμένα επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Δείχνει ότι οι παρεμβάσεις των υπουργών της συγκυβέρνησης δεν έχουν ως στόχο την εξυγίανση των οικονομικών της χώρας (αφού τα κονδύλια για την επιμόρφωση αφορούν το Ε.Σ.Π.Α.) αλλά την αδιάκριτη υποβάθμιση της αξίας της εργασίας όλων των εργαζόμενων και για το σκοπό αυτό δεν διστάζουν να παρέμβουν αθετώντας ακόμη και υπογεγραμμένες συμφωνίες λίγες μέρες πριν τελειώσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης δημιουργώντας αναστάτωση σε επιμορφωτές και επιμορφούμενους. 

 

Καταδικάζουμε την ενέργεια αυτή και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των συναδέλφων για την πλήρη καταβολή των δεδουλευμένων  τους και ζητούμε την άμεση ρύθμιση επί της υπουργικής απόφασης  ώστε να είναι εφικτή η καταβολή των ήδη δεδουλευμένων στα προγράμματα ΕΣΠΑ και η επανεξέταση των ορίων της απόφασης αυτής.

Καλούμε την ΔΟΕ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την επίλυση του θέματος.

About Sechal Αριστοτέλης