«Πρόγραμμα Δράσης 2022-2023»

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά από τις σχετικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής «ο Αριστοτέλης», σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα δράσης που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία για τη συνδικαλιστική περίοδο 2022-2023.

Εδώ και πολλές δεκαετίες, η παιδεία αποτελεί σταθερά ένα πεδίο πειραμάτων όλων των κυβερνήσεων οι οποίες υιοθετούν  άκριτα πολιτικές προσταγές, αλλά και μεμονωμένες ιδέες από εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. Πώς αλλιώς θα μπορούσαν να εξηγηθούν όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται τα τελευταία χρόνια για αλλαγές στον τομέα της παιδείας, οι οποίες διακατέχονται από τη λογική του εκφοβισμού, του αυταρχισμού, των πεινών, της έλλειψης δημοκρατικού οράματος κι εμποδίζουν την ύπαρξη μιας συνέχειας και ουσιαστικής παιδαγωγικής ανάπτυξης.  Αλλαγές, μέσα σε ένα κλίμα φόβου κι απειλών, στερούμενες επιμόρφωσης, υποδομών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο αυτές μπορούν να είναι λειτουργικές, εφαρμοζόμενες στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο, πρωτίστως με τους άμεσα εμπλεκομένους.

 Η χώρα μας οδηγείται σταδιακά στον λήθαργο της Παιδείας, στην υποβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των μαθητών, στη δημιουργία ενός σχολείου με ταξικούς φραγμούς κι άπειρη άνευ ουσίας γραφειοκρατίας, στην πλήρη καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων, στον διχασμό, στην επαγγελματική κι οικονομική εξουθένωση. Σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν τα δύο και πλέον χρόνια πανδημίας και η επέκταση της εργασιακής βαρβαρότητας (τρίμηνες συμβάσεις αναπληρωτών, τηλεκπαίδευση χωρίς ουσιαστική επιμόρφωση κι υποδομή και η επιβολή της, άκριτα, σε κάθε περίπτωση αναστολής λειτουργίας).

Η παιδεία όμως χρειάζεται διάλογο, σχεδιασμό, στόχους, όραμα, δημοκρατικές διαδικασίες, συνέχεια και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιτελούν ένα λειτούργημα, δίνοντας στα παιδιά την γνώση πάνω στην οποία θα χτιστεί το οικοδόμημα της ζωής τους, πρέπει να αποτελούν μέρος αυτού του οράματος.

Βάζουμε φρένο στη διάσπαση, στην απαξίωση της Παιδείας και του έργου των εκπαιδευτικών και διεκδικούμε συλλογικά:

ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

 • Μελέτη και προβολή των προτάσεων και των αιτημάτων μας, με ενεργοποίηση όλου του δυναμικού του συλλόγου μας, με την αναβάθμιση και λειτουργία των Γ.Σ. και τη μόνιμη επαφή με τους συναδέλφους.
 • Κοινοί αγώνες με τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ (για ζητήματα όπως μισθοί, συντάξεις, δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων, εργασιακές σχέσεις, απολύσεις κ.α.) και την ΕΛΜΕ, για τα προβλήματα της εκπαίδευσης.
 • Σεβασμός στις αποφάσεις κι αλληλεπίδραση με τη ΔΟΕ στη βάση ανάπτυξης μιας παραγωγικής ,κριτικής, δημιουργικής σχέσης κι άμεση επικοινωνία και κοινοποίηση της αλληλογραφίας στα μέλη μας.
 • Ανάκτηση απωλειών σε οικονομικό, εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό και συνδικαλιστικό  επίπεδο.
 • Προάσπιση του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης.
 • Ανάπτυξη της αντιφασιστικής , αντιρατσιστικής δράσης ενάντια σε κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων, οι οποίες δηλητηριάζουν την κοινωνία και ανατρέπουν τις ανθρωπιστικές και παιδαγωγικές αρχές που χαρακτηρίζουν κάθε εκπαιδευτικό. Σαφή και αδιαμφισβήτητη καταδίκη του φασισμού και των εκπροσώπων του.
 • Εκδημοκρατισμός των θεσμών της Παιδείας. Ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ:

 • Ενεργητική αλληλεπίδραση με τη ΔΟΕ, την τοπική ΕΛΜΕ, το Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο Χαλκιδικής.
 • Διενέργεια επαφών με πρωτοβάθμιους συνδικαλιστικούς φορείς και σωματεία του Νομού Χαλκιδικής για την ανάπτυξη κοινού διεκδικητικού μετώπου.
 • Εκπροσώπηση σε κάθε κοινωνική ή εργασιακή διεκδίκηση.
 • Ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων, όπως αυτά εκφράζονται και αναπτύσσονται στον βασικό πυρήνα της κοινωνίας, στα σχολεία, με ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
 • Ενημέρωση των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των βουλευτών/πολιτευτών του Ν. Χαλκιδικής, με δημόσια κατάθεση προτάσεων και κλήση τους για δημόσια αξιολόγηση και τοποθέτηση επί των προτάσεών μας.
 • Διενέργεια εκδηλώσεων με θέμα την παιδεία, τα προβλήματα και τις μελλοντικές προοπτικές με τη συμμετοχή των βουλευτών/πολιτευτών όλων των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών με: δημόσιες τοποθετήσεις του συνδικάτου, κείμενα διαλόγου και προβληματισμού προς τους γονείς, παράθεση συνεντεύξεων τύπου και θεματικές εκδηλώσεις για ζητήματα ξενοφοβίας, ρατσισμού, σχολικής βίας κ.α. στα σχολεία μας και στην κοινωνία.


 • Παρεμβάσεις και τοποθετήσεις επί των μειζόνων πολιτικών θεμάτων δημόσια, αλλά και ανάληψη πρωτοβουλιών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ:

 • Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με ενημερωτικό υλικό, με παρεμβάσεις στα τοπικά Μ.Μ.Ε. και με συναντήσεις με την/τον Δ/ντρια-Δ/ντή Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συντονιστές, θα διατηρήσει τα θέματα της παιδείας στην επικαιρότητα.
 •  Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις εργασιακές μας θέσεις, τη λειτουργία του σχολείου πάνω σ’ αυτές και την κτιριακή υποδομή, ώστε να δημιουργηθούν συσπειρώσεις με γονείς κι άλλους φορείς.
 • Επαναφορά των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 1264/82.
 • Αναβάθμιση κι αξιοποίηση της ιστοσελίδας του συλλόγου.
 • Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας σε συνεργασία με εργατολόγο για τα συνταξιοδοτικά.
 •  Οργάνωση, με απόφαση του Δ.Σ.,  διαπαραταξιακών κλιμακίων ενημέρωσης από τα μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από υφιστάμενη αγωνιστική κινητοποίηση όπου θα συζητά με τους συναδέλφους και θα προγραμματίζει συσκέψεις – ανοιχτές συζητήσεις κλπ.
 • Οργάνωση συνδέσμων στα σχολεία όλου του Νομού για ευελιξία επικοινωνίας και αλληλοτροφοδότησης, ως προέκταση του Δ.Σ.
 •  Ενίσχυση των δράσεων αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του συλλόγου.
 •  Ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής διάστασης κι απήχησης εμπεδώνοντας κλίμα αλληλεγγύης και κοινωνικής παρουσίας με τους πολίτες.
 •  Συνέχιση των εκδηλώσεων που στόχο έχουν τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών μας (δράσεις, ημερίδες, χορός, εκδρομές).
 •  Δημιουργία τράπεζας αίματος των εκπαιδευτικών Π.Ε. του Ν. Χαλκιδικής.
 • Πρόσκληση συμμετοχής σε εθελοντική δράση ενημέρωσης με στόχο να γίνουν οι εκπαιδευτικοί δότες μυελού των οστών, σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων.
 •  Συνεδριάσεις του Δ.Σ. σε διαφορετική κάθε φορά σχολική μονάδα.
 • Επαφή με Συλλόγους Π.Ε. άλλων Νομών, κυρίως σε θέματα ανάληψης & συντονισμού κοινών δράσεων, όπως απεργιακές κινητοποιήσεις, δράσεις κατά της αξιολόγησης κλπ.
 • Συναντήσεις του Δ.Σ. με τη/τον Δ/ντρια-Δ/ντή της Α/θμιας Εκπ/σης, τους συντονιστές, τους εκλεγμένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με πλαίσιο συζήτησης που θα καθοριστεί από πριν.
 • Ενίσχυση καλλιτεχνικών ομάδων συναδέλφων.
 • Αν απρόβλεπτες εξελίξεις επιβάλουν έκτακτες κινητοποιήσεις, η μορφή τους θα προσδιοριστεί μετά από την εξάντληση κάθε πρόσφορου μέσου.
 • Πιστή τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού και των άρθρων του.


ΠΑΙΔΕΙΑ:

 • Δημιουργία ομάδων εργασίας προτάσεων και θέσεων επί όλων των εκπαιδευτικών θεμάτων που θα κατατίθενται προς έγκριση στα μέλη του συλλόγου και δημοσιοποίηση προς την κοινωνία και τη ΔΟΕ.
 •  Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων του Δ.Σ. με ομάδες εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, καταγραφή προβλημάτων/αιτημάτων/προτάσεων, επεξεργασία και διαβίβασής τους στην αρμόδια ομάδα εργασίας.
 • Ανάδειξη του ζητήματος των τρίμηνων συμβάσεων για τους αναπληρωτές.
 • Ανάδειξη του ζητήματος της τηλεκπαίδευσης και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε επίπεδο.
 • Στήριξη της Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης, όπως και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Γενικό και στο Ειδικό σχολείο.
 •  Επικοινωνία με τους Συλλόγους Γονέων, αμοιβαία ενημέρωση και κοινές δράσεις σε θέματα παιδείας και τοπικού ενδιαφέροντος ζητήματα.
 •  Οργάνωση ιστορικού αρχείου εκπαίδευσης και συνδικαλιστικού κινήματος Π.Ε. στο Νομό Χαλκιδικής από τη σύσταση του συλλόγου έως σήμερα.
 •  Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων .