«Ενημερωτικό Δελτίο για Απεργία-Αποχή»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με αφορμή το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής με θέμα «Ενδοσχολικοί
συντονιστές – Μέντορες», που στάλθηκε στις 27/09/2022 στις σχολικές μονάδες, υπενθυμίζουμε
ότι:
με απόφαση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ είναι ενεργή, με ημερομηνία 28/9/2022 και μετά την
καταδικαστική απόφαση της απεργίας – αποχής της ΔΟΕ, η προκήρυξη απεργίας – αποχής των
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις διαδικασίες και καθήκοντα που
προβλέπονται στις με αρ.Φ12/102913/ΓΔ4/2022 και Φ12/102919/ΓΔ4/2022 υπουργικές
αποφάσεις (Β΄ 4509/2022), για «Ενδοσχολικούς Συντονιστές» και «Παιδαγωγικούς Συμβούλους –
Μέντορες», στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,
παρέχοντας πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς.
Επίσης, καθώς υπάρχουν αναφορές συναδέλφων για μη έγκαιρη προώθηση της σχετικής
από τον Σύλλογο ενημέρωσης/αλληλογραφίας, παρακαλούμε θερμά τους διαχειριστές
ενημέρωσης/αλληλογραφίας σε κάθε σχολική μονάδα να προωθούν τη σχετική από το Σύλλογό μας
αλληλογραφία στα μέλη μας.
Επικουρικά, αναλογιζόμενοι το μεγάλο γραφειοκρατικό κι όχι μόνο φόρτο εργασίας των
Διευθυντών/ντριών – Προϊσταμένων και προς ενίσχυση της έγκαιρης διάχυσης των πληροφοριών, ο
Σύλλογός μας καλεί όσα μέλη επιθυμούν, να συμμετέχουν στην οργάνωση συνδέσμων στα σχολεία
όλου του Νομού, για ευελιξία επικοινωνίας κι αλληλοτροφοδότησης.
Συλλογικά και μαζικά συνεχίζουμε τον αγώνα για το δημόσιο σχολείο και την εργασιακή

μας αξιοπρέπεια.