«Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια»

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,
Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ
και ΚΥΣΠΕ θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022. Σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 1/2003, η κατάθεση υποψηφιοτήτων για το ΠΥΣΠΕ Ν. Χαλκιδικής θα γίνει από τον σύλλογό
μας.
Καλούμε τις παρατάξεις και τους μεμονωμένους υποψήφιους, να καταθέσουν τα
ψηφοδέλτια μαζί με τις αιτήσεις τους, μέχρι την Πέμπτη 13/10/2022 κι ώρα 18:00, ηλεκτρονικά
στο email του συλλόγου μας ( sechalpe@gmail.com ).
Οι υποψηφιότητες (ψηφοδέλτια και αιτήσεις) θα κατατεθούν την επόμενη ημέρα,
Παρασκευή 14/10/2022 (καταληκτική ημερομηνία), στη Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής με ευθύνη
του συλλόγου μας.