«Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης – Νέα ημερομηνία κι ώρα κατάθεσης υποψηφιοτήτων»

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας, για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών
εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ, που θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά το
Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, σας ενημερώνουμε για τη νέα ημερομηνία κι ώρα κατάθεσης
υποψηφιοτήτων.
Καλούμε τις παρατάξεις και τους μεμονωμένους υποψήφιους, να καταθέσουν τα
ψηφοδέλτια μαζί με τις αιτήσεις τους, μέχρι την Παρασκευή 14/10/2022 κι ώρα 9 π.μ.,
ηλεκτρονικά στο email του συλλόγου μας ( sechalpe@gmail.com ).
Οι υποψηφιότητες (ψηφοδέλτια και αιτήσεις) θα κατατεθούν την ίδια ημέρα, Παρασκευή
14/10/2022 (καταληκτική ημερομηνία), στη Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής με ευθύνη του
συλλόγου μας.