«Διευκρινίσεις για τις εκλογικές διαδικασίες»

Συναδέλφισσες/ συνάδελφοι,

Μετά από ερωτήματα που δεχτήκαμε διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ)
Σε αυτήν την εκλογική διαδικασία, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 Νοεμβρίου
2022 ηλεκτρονικά, έχουν δικαίωμα ψήφου όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση ή
υπηρετούν ως προσωρινοί αναπληρωτές, σε σχολικές μονάδες που υπάγονται στη ΔΠΕ Ν.
Χαλκιδικής, χωρίς κάποια οικονομική υποχρέωση συνδρομής/εγγραφής στον Σύλλογο,
καθώς αφορά υπηρεσιακές εκλογές. Οι απουσιάζοντες με άδεια κάθε μορφής ψηφίζουν
στην περιοχή της οργανικής τους θέσης. Για το ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, την ευθύνη διεξαγωγής
έχει η ΔΠΕ Ν. Χαλκιδικής, η οποία καταρτίζει ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού
συστήματος «myschool», τους πινάκες εκλογέων (γι’ αυτό και ζητήθηκε επικαιροποίηση των
στοιχείων στην πλατφόρμα).


 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Σε αυτήν την εκλογική διαδικασία, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18
Νοεμβρίου 2022, έχουν δικαίωμα ψήφου όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι αναπληρωτές που
υπηρετούν φέτος στην Α/θμια Εκπαίδευση Ν. Χαλκιδικής ή βρίσκονται σε κάθε μορφής
άδεια, εφόσον έχουν προβεί στην οικονομική τους τακτοποίηση με συνδρομή/εγγραφή στον
Σύλλογό μας. Η οικονομική τακτοποίηση/εγγραφή στον Σύλλογο αφορά μόνο τους
αποσπασμένους από άλλο ΠΥΣΠΕ και τους αναπληρωτές. Την ευθύνη διεξαγωγής έχει ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ν. Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης». Για την παραπάνω εκλογική
διαδικασία θα σταλεί ειδική ανακοίνωση, μέσα στον Νοέμβρη, με όλες τις σχετικές οδηγίες.
Σημειώνουμε ότι, το έγγραφο που στάλθηκε στις σχολικές μονάδες από τη Δ.Π.Ε.
Χαλκιδικής, στις 19/10/22 με θέμα «Χορήγηση στοιχειών εκπαιδευτικών για τις εκλογές
ανάδειξης εκπροσώπων για το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Χαλκιδικής», ΔΕ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ, αλλά αφορά την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας για τις
εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ.