«Ενημερωτικό δελτίο για την Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με αφορμή αναφορές συναδέλφων προς το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σχετικά με το θέμα της
λειτουργίας των Ομάδων Δράσης για την Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας κι ιδιαίτερα
πιέσεις ως προς τα τελικά κείμενα που θα αναρτήσουν οι συντονιστές των ομάδων, είναι
απαραίτητες κάποιες διευκρινίσεις:
Οι Ομάδες Δράσης για την Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας, ανεξαρτήτως του τρόπου
σύστασής τους (ανάθεση έργου από τον/τη διευθυντή/διευθύντρια του σχολείου ή με απόφαση
Συλλόγου Διδασκόντων), δηλώνουν τον Συλλογικό Προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου που
αποφασίζουν στις προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες (20 Οκτωβρίου 2022). Οι συντονιστές
των ομάδων αυτών, είναι υπεύθυνοι να αναρτήσουν τον Σχεδιασμό Δράσης που θα αποφασίσουν
οι ομάδες και πάλι στις προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες (10 Δεκεμβρίου 2022). Σ’ αυτή τη
διαδικασία δεν εμπλέκεται κανένας άλλος, παρά μόνο ο/η συντονιστής/συντονίστρια. Σε κάθε
περίπτωση η απόφαση για το κείμενο εναπόκειται στην ίδια την Ομάδα Δράσης και όχι σε άλλη
ομάδα του σχολείου ή πόσο μάλλον στη διεύθυνση του σχολείου ή στον/στη συντονιστή/στρια.
Υπενθυμίζουμε πως η ΔΟΕ έχει στείλει σχετικά Ενιαία Κείμενα τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, με την όποια ιδιότητά τους, να σεβαστούν απόλυτα τις
αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων. Καλούμε τους συναδέλφους να απευθύνονται στο Δ.Σ.
του Συλλόγου για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί, καθώς επίσης και να αναφέρουν τυχόν
προβλήματα.
Συλλογικά και μαζικά συνεχίζουμε τον αγώνα για το δημόσιο σχολείο και την εργασιακή μας αξιοπρέπεια.