«Ενστάσεις υποψηφίων Διευθυντών / Διευθυντριών. Δύο μέτρα και δύο σταθμά στις κρίσεις Διευθυντών / Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Μετά το τέλος της διαδικασίας ηλεκτρονικής καταχώρησης των αιτήσεων για υποψήφιους Διευθυντές/ντριες, της ανακοίνωσης πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων και των ενστάσεων, παρακολουθούμε το απόλυτο παράλογο και τη διαφορετική αντιμετώπιση των υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

 Συγκεκριμένα στο νομό μας υπήρχαν αρκετοί/ές συνάδελφοι/ες που απορρίφθηκε η ένστασή τους σε περιπτώσεις που ξεκάθαρα, σε μία δια ζώσης διαδικασία, θα είχε αντιμετωπιστεί η όποια αβλεψία, αστοχία ή εσφαλμένη καταχώρηση. Άλλωστε η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων πρέπει να αποτελεί ουσιαστική διευκόλυνση, παρέχοντας διορθωτικούς μηχανισμούς σε περιπτώσεις ανθρώπινου λάθους ή αδυναμίας του ίδιου του συστήματος κι όχι τιμωρητική πρακτική.

Συναδέλφισσά μας καταθέτει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα το Π.Υ.Μ. που της χορήγησε η Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής.  Κατέχει πιστοποιητικό ΤΠΕ Α ΚΑΙ Β1 (τα οποία είναι καταχωρημένα και στο Π.Υ.Μ. της). Στην καρτέλα που ζητείται η ηλεκτρονική καταχώρηση ΤΠΕ Α, καταχωρεί το ανώτερο πιστοποιητικό (το οποίο δεν μπορεί να κατέχεις αν δεν έχεις πιστοποιηθεί στο ΤΠΕ Α). Εξαιτίας αυτού καταλήγει στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων. Υποβάλει ένσταση και καταθέτει το ζητούμενο πιστοποιητικό. Το τοπικό συμβούλιο επιλογής την απορρίπτει.

Αλήθεια, πώς γίνεται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Χαλκιδικής να εκδίδει επίσημο έγγραφο και συγκεκριμένα Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, στο οποίο φαίνονται συγκεκριμένα προσόντα των εκπαιδευτικών, αλλά στη διαδικασία των ενστάσεων κι αφού δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εκ νέου δικαιολογητικών, το τοπικό συμβούλιο επιλογής να απορρίπτει την ένσταση;

 Γιατί σε άλλες Διευθύνσεις τα τοπικά συμβούλια έκαναν δεκτές αντίστοιχες ενστάσεις; Πώς διασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοκρατία της διαδικασίας όταν δεν υπάρχει κοινή εφαρμογή των διαδικασιών από όλα τα τοπικά συμβούλια;

Καλούμε τη ΔΟΕ να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες, καθώς υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ των υποψηφίων.

Καλούμε το τοπικό συμβούλιο επιλογής να κάνει δεκτές όλες τις ενστάσεις που αφορούν αβλεψία, αστοχία ή εσφαλμένη καταχώρηση, από τη στιγμή που τα αντίστοιχα κριτήρια ισχύουν και κατατέθηκαν.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.