«Παράσταση διαμαρτυρίας Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης» – Κήρυξη 3ωρης διευκολυντικής στάσης εργασίας»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Χαιρετίζουμε τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Αφύτου, που με τη δυναμική
τους στάση συνέβαλαν ώστε να ακυρωθεί η υλοποίηση των εξετάσεων  PISA , το αντιεκπαιδευτικό
σχέδιο του υπουργείου και της κυβέρνησης, παρά τις αυταρχικές μεθοδεύσεις της διοίκησης!
Το Δ.Σ., στη συνεδρίαση της Τρίτης 16/05/2023, αφού συζήτησε το θέμα που προέκυψε στο
Δ.Σ. Αφύτου, με τις εξετάσεις PISA και τις προφορικές απειλές της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής,
σχετικά με τη στάση εργασίας των εκπαιδευτικών, αποφάσισε ομόφωνα:
1) Να πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής στον
Πολύγυρο, την Τετάρτη 24 Μαϊου κι ώρα 12 μ.μ.
2) Να κηρύξει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας, τις τρεις τελευταίες ώρες του πρωινού
κύκλου, την Τετάρτη 24 Μαϊου 2023, προκειμένου να παρευρεθούν στην παράσταση
διαμαρτυρίας, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες του νομού μας.
3) Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν δυναμικά στην κινητοποίηση, προκειμένου
να στηρίξουμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες του Δ.Σ. Αφύτου και να αποτραπεί
οποιαδήποτε ενέργεια απειλεί τα δικαιώματά μας και την εργασιακή μας καθημερινότητα.