Ανακοίνωση για την λειτουργία της Σχ. Επ. Δ. Προποντίδας

 

Συναδέλφισσες   Συνάδελφοι

 

Το Δ.Σ του συλλόγου παραβρέθηκε στην ενημέρωση της Σχολικής  Επιτροπής  ΠΕ του Δ. Ν. Προποντίδας για θέματα που απασχολούν την λειτουργία της.  Με βάση τα πρώτα  στοιχεία που συλλέξαμε  προκύπτει ότι :

α) Δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών εφόσον όλες της υπάγονται και λειτουργούν με το ίδιο νομικό πλαίσιο!

β) Η μελέτη –προϋπολογισμός δεν πρέπει να είναι δεσμευτική γιατί αυτό δεν προβλέπετε από κανένα νομοθετικό πλαίσιο .

γ) Ο επίτροπος ασκεί μόνο κατασταλτικό έλεγχο και όχι προληπτικό .

δ)Για την αντιμετώπιση αμέσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον διευθυντή του σχολείου μετρητών μέχρι 500 ευρώ.

ε) Για λόγους διαφάνειας πρέπει η κατανομή των πιστώσεων της Σχ. Επ. να γίνεται με ενιαία κριτήρια και να γνωστοποιείται σε κάθε σχολική μονάδα.

στ) Το  Δ.Σ. εντόπισε και την άδικη κατανομή κονδυλίων εις βάρος των σχολείων της Π.Ε. στο δήμο Ν. Προποντίδας. Οι ιδιαιτερότητες  των σχολικών μονάδων Π.Ε. (μεγαλύτερη διασπορά σχολικών μονάδων, περισσότερες εγκαταστάσεις  θέρμανσης, μικρότερες ηλικίες μαθητών κ.τ.λ.) δεν εκτιμήθηκαν στο βαθμό που έπρεπε με αποτέλεσμα τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία να   υποχρηματοδοτούνται ακόμα και σε σχέση με τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρ’ όλα αυτά όμως το Δ.Σ. δεν θέλει να εστιάσει  στη λογική να μοιράσουμε τη φτώχεια μας (όσο και εάν η ορθολογική κατανομή είναι απαραίτητη). Είναι βέβαιο πως κάθε περικοπή στις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων θα σημάνει χειρότερες συνθήκες μάθησης αλλά και (πιο επικίνδυνο) χειρότερες συνθήκες υγιεινής στα σχολεία .

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε να καθυστερήσετε να καταθέσετε τα στοιχεία της μελέτης-προϋπολογισμού έως ότου διευκρινιστεί απολύτως το θέμα και έχετε νέα ενημέρωσή μας μετά  τη συνεδρίαση του ΔΣ του συλλόγου την ερχόμενη Τετάρτη  08-08-2012.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης