2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών. Τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη έλαβαν τις κάτωθι αποφάσεις:

 1) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεδομένης της αναμονής γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για ζητήματα καταστατικής ισχύος (αριθμός μελών Δ.Σ., θητεία μελών κλπ), αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία (6-1) η μη ανάληψη συγκεκριμένων θέσεων από τα μέλη (άρθρο 21 καταστατικού, ‘’Συγκρότηση Δ.Σ.’’).

 2) Π.Δ.152/2013 – Ενημέρωση μελών και οργάνωση δράσης.

Ομόφωνα αποφασίσθηκε: α) αποστολή επιστολής στη Δ.Ο.Ε. αιτούμενος ο σύλλογος τη διεξοδική ανάλυση και ερμηνεία των θέσεων του συνδικάτου και τον προσδιορισμό της παρεχόμενης «συνδικαλιστικής κάλυψης» στις κινητοποιήσεις ενάντια στο Π.Δ., β) οργάνωση κλιμακίων ενημέρωσης των συναδέλφων από τα μέλη του Δ.Σ. σε άμεσο χρόνο, γ) διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας στον Πολύγυρο με θέμα την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

3) Εφαρμογή ελέγχου σχολικής ζωής ‘’Myschool’’.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα: α) επικοινωνία με την Ομοσπονδία για ανάληψη πρωτοβουλία ελέγχου νομιμότητας της ψηφιακής εφαρμογής, β) αποστολή αίτησης γνωμοδότησης στην ‘’Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’’ και στον ”Συνήγορο του Παιδιού’’, προστατεύοντας τα μέλη μας από πιθανή παραβίαση των νομοθετικών ρυθμίσεων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

4) Διάφορα.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η οικονομική ενίσχυση συναδέλφου για τη συμμετοχή του στο επικείμενο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.  Τέθηκαν προς προέγκριση θέματα για την ημερήσια διάταξη του επόμενου Δ.Σ.

Συνάδελφοι, για οποιοδήποτε υπηρεσιακό ή συνδικαλιστικό ζήτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Δ.Σ.

About Sechal Αριστοτέλης