ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Δ.Σ. ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ν.ΧΑΛ/ΚΗΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου 2013-2014, όπως επικαιροποιήθηκε στην πρόσφατη έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. (3 Φεβρουαρίου 2014), αποφασίσθηκε ομόφωνα η ενεργοποίηση Συνδέσμων με το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε Σχολική Μονάδα (2/θ και άνω) ευθύνης μας για το τρέχον σχολικό έτος.

Καλούμε τους Δ/ντές και Προϊσταμένους όλων των Σχολικών Μονάδων να συζητήσουν εκτενώς για το ρόλο και τη σημασία των ‘’Συνδέσμων’’ με τους συναδέλφους αποφασίζοντας από κοινού για τον ορισμό ενός/μιας συναδέλφου/συναδέλφισσας που θα αναλάβει την άλληλοτροφοδότηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Κατά την αρχική λειτουργία των ‘’Συνδέσμων’’ ο ρόλος τους προσδιορίστηκε ως εξής: διάχυση των αποφάσεων της Δ.Ο.Ε. και του Δ.Σ., κωδικοποίηση και ενημέρωση του Δ.Σ. για τις αποφάσεις και τους προβληματισμούς των συναδέλφων, άμεση εκατέρωθεν ενημέρωση για κινητοποιήσεις και ανακύπτοντα επείγοντα ζητήματα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των απεργιακών κινητοποιήσεων και στάσεων εργασίας, οργάνωση εκδηλώσεων του συνδικάτου με επιστημονικό και συνδικαλιστικό ενδιαφέρον.

Μεσοπρόθεσμα το Δ.Σ. και οι Σύνδεσμοι θα εξειδικεύσουν περισσότερο το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους, μέσα από την πορεία εφαρμογής του νέου θεσμού. Η πρόσκληση αφορά όλες τις Σχολικές Μονάδες του Νομού Χαλκιδικής (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) από 2/θ και άνω.

Παρακαλούμε για εκτενή ενημέρωση του συνόλου των συναδέλφων και επαναπροώθηση της φόρμας που επισυνάπτεται με τα στοιχεία του ‘’Συνδέσμου’’ ηλεκτρονικά στο sechalpe@gmail.com έως την 28η Φεβρουαρίου 2014. (Καταληκτική ημερομηνία)

Όλη η ενημέρωση των δράσεων του ΔΣ και του Συλλόγου Εκπ/κων ΠΕ Κεντρ.&Νότ. Χαλκιδικής αναρτάται στην ιστοσελίδα του συλλόγου (sechal.gr)

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

About Sechal Αριστοτέλης