8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες – οι

Μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τις προϊσταμένους των Νηπιαγωγείων να συντονιστούν στα παρακάτω βήματα όπως αυτά προκύπτουν από την απόφαση της ΔΟΕ και τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της.

 Για την οργάνωση του αγώνα το Δ.Σ. της ΔΟΕ προτείνει:

·Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, όσοι δεν το έχουν ήδη κάνει,  να επιβεβαιώσουν τη βούλησή τους να μη στελεχώσουν εθελοντικά τις ομάδες εργασίας, να ολοκληρώσουν τη σύνταξη των πρακτικών και να γνωστοποιήσουν την απόφασή τους στον τοπικό Σύλλογο( βάση του υποδείγματος της ΔΟΕ). Έχει μεγάλη σημασία να αποτυπωθεί η απουσία συναίνεσης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

·Οι συνάδελφοι Διευθυντές μετά την «επιστράτευσή» τους, όταν, αναγκαστικά, ορίσουν τις ομάδες εργασίας να αναφέρουν (στην πράξη ανάθεσης) ότι το κάνουν από υπηρεσιακό και μόνο καθήκον παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν πως καλούνται να εκτελέσουν μια παράνομη εντολή την αντίθεση τους στην οποία δηλώνουν (όπως αναφέρει και η γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε.).

Η πράξη ανάθεσης θα πρέπει να είναι σε πρακτικό που θα υπογράφουν οι ίδιοι ( Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή) και όχι του Συλλόγου Διδασκόντων.

.Οι εκπαιδευτικοί, που θα οριστούν  στις ομάδες έργου, δικαιούνται και πρέπει: (α) να αναφέρουν την αντίθεσή τους στην ως άνω παράνομη σύσταση των ομάδων έργου είτε ατομικά είτε με πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων (β) να αρνηθούν να παρέχουν έργο εκτός του ωραρίου εργασίας τους. (Εντός της ημέρας αναμένουμε νέο πρακτικό από κ. Τσίπρα )

 Η συμμετοχή τους εξασφαλίζει την ενιαία αντιμετώπιση και ακυρώνει την «πριμοδότηση» κάποιων «πρόθυμων» έναντι των υπολοίπων.

   Ενωτικά και αγωνιστικά θα αντιμετωπίσουμε και αυτή τη νέα πρόκληση.

  Όλοι μαζί στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την Παρασκευή 4 του Απρίλη και την Τετάρτη 9 του Απρίλη

About Sechal Αριστοτέλης